Palveluliikenne Onnikka

Palvelulinja Onnikan liikennöitsijä on vaihtunut 1.1.2018. Uusi liikennöitsijä on Heiskasen Liikenne Oy.
Muutokset toiminnassa, aikatauluissa ja reiteissä ovat tulleet voimaan 5.2.2018.

PALVELULINJA ONNIKKA 
Palvelulinja Onnikka on kaikille avointa joukkoliikennettä, jonka autot ovat erityisesti vammaisille ja vanhuksille soveltuvia. Autoissa on tilaa pyörätuoleille, rollaattoreille ja lastenvaunuille. Tarvittaessa kuljettaja voi avustaa autoon nousemisessa ja autosta poistumisessa.

Perittävä maksu on voimassa olevan julkisen linja-autoliikennetaksan mukainen. Matkan voi maksaa myös matkahuollon sarja- tai kuukausilipuilla. Vaikeavammaisille, joilla on vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös eli Likuma-taksikortti, kuljetus on maksutonta.

Palvelulinjat (pohjoinen, eteläinen ja itäinen) liikennöivät Kemin kaupungin alueella puolikiinteiden reittiaikataulujen mukaan arkipäivisin. Iltaisin klo 16.00-20.00 palvelulinja Onnikka toimii kutsuohjattuna liikenteenä palveluliikennekortin tai Likuma-taksikortin haltijoille. Kaikki iltaisin tapahtuvat matkat tilataan Iltapalvelulinjan kuljettajalta puh. 040 656 9320.

Palvelulinjoja käytettäessä matkojen määrää ei ole rajoitettu. Palveluliikennekortti tai Likuma-taksikortti on esitettävä kuljettajalle aina kyytiin noustessa.

KULJETUSTEN TILAUKSET 
Kaikki matkustajat, myös reitin varrelta pysäkeiltä tulijat, tilaavat kuljetuksen palvelulinjan kuljettajilta edellisenä päivänä ennen matkan ajankohtaa. Jotta liikennöinti olisi mahdollisimman sujuvaa, pyydämme teitä huomioimaan ennakkoon tilausta tehdessänne reittiaikataulut. Ilmoittakaa tilausta tehdessänne myös käyttämänne apuvälineet.

Puhelinnumerot:
Pohjoinen palvelulinja:  040 590 6674
Itäinen palvelulinja:       040 590 6684
Eteläinen palvelulinja:   040 561 2712
Iltapalvelulinja:               040 656 9320

AIKATAULUT  5.2.2018 alkaen 
Pohjoinen linja   (Marttala-Koivuharju-Ruutti-Keskusta)
Eteläinen linja    (Rytikari -Hepola-Haukkari -Peurasaari-Keskusta)
Itäinen linja        (Ristikangas-Tervaharju-Kivikko-Syväkangas-Ritikka-Haukkari-Keskusta)

Aikataulujen mukaisten reittien lisäksi palveluliikenne Onnikka kuljettaa vaikeavammaisia ja ikäihmisiä erilaisten palvelujen piiriin.  Onnikka näkyy Kemin katukuvassa arkipäivisin klo 7.30 – 20.00.