Asiakas-/Seniorineuvonta

Kemi ja Tornio keskittävät 1.2.2019 alkaen Ikäihmisten neuvonnan.

Kemi-Tornion Seniorineuvonta palvelee näiden kuntien asukkaita
arkisin kello 9-12.

Ikäihminen tai hänen läheisensä saa tietoa palveluista:

  • Soita p. 016 46 91 555  arkisin klo 9-12
  • Käy lähipalvelupisteessä

Palvelun avulla saa tietoa yksityisten sekä kuntien tuki- ja hoivapalveluista.
Tarvittaessa asiakas ohjataan asuinkunnan asiakasohjaukseen/palveluntarpeen arviointiin,
jolloin palveluneuvoja voi tulla esim. kotiin kertomaan palveluista ja niiden kriteereistä  sekä
tarvittaessa päättää kaupungin palvelun piiriin pääsemisestä. Lisäksi neuvontakäynnillä voidaan
yhteistyössä asiakkaan ja/tai tämän läheisen kanssa aktivoida myös yksityisten ja järjestöjen sekä
seurakuntien palveluja.

Kemi -Tornion Seniorineuvonta – esite

___________________________________________________
 
Kemin Ikäihmisten palveluntarpeen arviointi
puh. 016 259 552 arkisin kello 9-12
– palvelun tarpeen arviointi esim. kotiutuessa sairaalasta,
palvelun myöntäminen edellyttää päivittäistä avuntarvetta
esim. lääkehoidon ja ravitsemuksen toteutuksessa, avuntarvetta
aamu- ja iltatoimissa sekä/tai pukemisessa ja apuvälineiden kanssa.
Avun ja opastuksen tarvetta voi olla myös toimenpiteiden jälkeisen
hoidon toteutuksessa.
– omaishoidon vapaiden järjestäminen,
– hakemusten käsittely ja päätökset; omaishoito, kotihoito,
kotisairaanhoito,tehostettu palveluasuminen, turvapuhelintilaukset,
saunapalvelu ja päivätoiminta sekä
– ikäihmisten sosiaalityö, ajanvaraus
– arviointikäynnit, hoitopalaverit