Asiakas-/Seniorineuvonta

Ikäihminen tai hänen läheisensä saa tietoa palveluista:

  • Soittamalla: 016 259 552 arkisin kello 9-12
    tai

  • Käymällä lähipalvelupisteessä:
    Kemikammarissa,
    Keskuspuistokatu 1, arkisin klo 9-15,30   

 

Kemiläisiä palvelee keskitetysti Ikäimisten palveluneuvonta, josta
saa tietoa yksityisten ja kuntien tuki- ja hoitopalveluista.
Neuvonnassa ohjataan ensin tukipalveluiden käyttöön, jolloin säännöllisen hoivan
tarve vähenee tai siirtyy.

Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään henkilökohtainen aika palveluntarpeen arviointiin,
jolloin palveluneuvoja voi tulla esim. kotiin kertomaan palveluista ja asiakkaaksi pääsyn
kriteereistä sekä  tarvittaessa tekee päätöksen palvelun piiriin pääsemisestä.
Neuvontakäynnillä voidaan yhteistyössä asiakkaan ja/tai tämän läheisen kanssa aktivoida myös
yksityisten ja järjestöjen sekä seurakuntien palveluja.