Asiakas- ja palveluohjaus ikäihmisille / Kemin ja Tornion yhteinen Seniorineuvonta

Kemi ja Tornio keskittävät 1.2.2019 alkaen Ikäihmisten neuvonnan.
Kuntien yhteinen Seniorineuvonta palvelee 31.1.19 saakka arkisin kello 9-11.

Kemi-Tornion Seniorineuvonta palvelee näiden kuntien asukkaita
1.2019 alkaen arkisin kello 9-12.

 

Ikäihminen tai hänen läheisensä saa apua:

Palvelun avulla saa tietoa yksityisten sekä kuntien tuki- ja hoivapalveluista. Tarvittaessa asiakas ohjataan
asuinkunnan asiakasohjaukseen/palveluntarpeen arviointiin, jolloin palveluneuvoja voi tulla esim. kotiin kertomaan palveluista ja niiden kriteereistä  sekä tarvittaessa päättää kaupungin palvelun piiriin pääsemisestä. Lisäksi neuvontakäynnillä voidaan yhteistyössä asiakkaan ja/tai tämän läheisen kanssa aktivoida myös yksityisten ja järjestöjen sekä seurakuntien palveluja.

Kemi-Tornion Seniorineuvonta– esite

___________________________________________________
 
Kemin Ikäihmisten oma numero palvelee entisiä asiakkaita
mm. omaishoidon vapaiden järjestämisessä, hakemusten käsittelyssä
sekä ikäihmisten sosiaalityöntekijän ajanvarausnumerona
sekä vastaanottaa ja myöntää kotihoidon (kotihoito ja kotisairaanhoito)
palveluja esim. sairaalasta kotiutuessa. Teemme myös arviointikäyntejä.
Numerossa vastataan arkisin klo 9-13 puh. 016 259 552