Veteraanipalvelut

Veteraaneille valtio korvaa erilaisia palveluja, jotka kunnat joko järjestävät itse tai ostopalveluina.

Veteraanipalvelut

Maksuttomia rintamaveteraanien palveluita voi saada vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani sekä sota-arkiston (laki 1039/97) todistuksella sotatoimiin osallistunut henkilö. Etuudet myönnetään tarvelähtöisesti palvelun saamisen kriteerien perusteella. Rintamaveteraaneilla on oikeus saada kaikkia muitakin ikääntyvälle väestölle suunnattuja palveluita palvelutarpeen, palvelujen saamisen kriteerien ja asiakasmaksujen mukaisesti.

Veteraanin palveluntarve arvioidaan kokonaisuutena, arviointikäynnin hoitaa sosiaaliohjaaja.

Lisätietoja / yhteydenotot:
Veteraanipalvelujen sosiaaliohjaaja puh. 050 427 56 16
– tavattavissa sovitusti arkisin klo 9-15 välillä, parhaiten ti ja ke
Os. Keskustan palvelukeskus, Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi.

  • Maksuton kotikäynti, jossa keskustellaan kotona pärjäämisestä sekä kartoitetaan avun ja palvelun tarvetta.

  • Kaikille kotona tai palvelutalossa asuville rintamaveteraaneille tehdään vuosittain joko uusi palvelutarpeen arvio tai olemassa olevan hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistus.  Omaiset tai läheiset voivat olla mukana tapaamisessa. Palvelutarpeen arvion perusteella rintamaveteraaneille myönnetään säännöllistä tai tilapäistä kotihoitoa ja sen tukipalveluja esim. aterioita ja turvapalveluja, mikäli asiakkaan avuntarve sitä vaatii ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Palveluntarpeen arvioinnissa määritellään lisäksi veteraanin kuntoutuspalvelut.

Kotiin annettavat palvelut

Veteraanien kotiin annettavat palvelut maksaa Valtiokonttori. Palvelut myönnetään Valtiokonttorin määrärahan puitteissa.

Palvelutalossa asuva rintamaveteraani voi saada kotiin vietäviä avopalveluja, mutta tehostetussa palveluasumisessa olevalla rintamaveteraanilla ei ole oikeutta näihin palveluihin.

Kotiin järjestettävät veteraanipalvelut:

– Kotipalvelut ja kotihoito
– Ateriapalvelut (ateriasetelit)
– Pihatyöt
– Apuvälineet (tukikaiteet ja luiskat)
– Virkistyspäivät
– Kampaamopalvelut
Maksuton turvapuhelimen kuukausivuokra
– Siivousapu
– Kuljetuspalvelut

Tavoitteena on tukea monipuolisesti veteraanin kotona selviytymistä.

Kaupunki toimii rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen vastuullisena järjestäjänä.

Veteraanikuntoutus

Kuntoutusta haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, joita saa Keskustan palvelukeskuksesta. Hakemuksen liitteeksi riittää veteraanipalveluiden sosiaaliohjaajan tekemä palvelutarpeen kartoitus ja siinä tehty toimintakykyarvio. Tarvittaessa työntekijä voi pyytää lääkärinlausuntoa kuntoutushakemuksen liitteeksi. Lääkärinlausunnoksi voi käydä esim. sairauskertomusteksti, jossa on otettu kantaa kuntoutustarpeeseen.

Valtionkonttori myöntää kuntoutukseen käytettävät määrärahat vuosittain. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kuntoutuspäätös lähetetään veteraanille ja palveluntuottajalle. Valtionkonttorin sivulla on laitoskuntoutusta järjestävät yksiköt.

Veteraanikuntoutus -hakemukset toimitetaan Keskustan palvelukeskukseen, Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
Mikäli lomakkeen täytössä on jotakin kysyttävää, voitte tiedustella ohjeita numerosta puh. 050 427 5616

Kuntoutuspalvelut

Yksilöllinen kuntoutusesim. fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia sekä jalkojenhoito

Asiakas valitsee palveluntuottajan, joko kaupungin fysioterapiaosaston tai  yksityisistä palveluntuottajista.
Päätöksen mukana tulee lista palveluntuottajista. Tarvittaessa veteraanityöntekijä avustaa palvelun hankkimisessa. Kuntoutus voi toteutua myös kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa, kuten palvelutalossa, tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa.

Päiväkuntoutus järjestetään 1 kerran kuukaudessa Saarenvireen toimitiloissa. Kerrallaan mukaan voidaan ottaa 6-8 veteraania ennakkoilmoitusten perusteella. Ohjelmaan kuuluu yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä yhteistä ryhmätoimintaa. Päivän aikana tarjotaan maksuttomat ateriat. Päiväkuntoutukseen sisältyy tarvittaessa maksuton kuljetus. Aviopuolison voi ottaa mukaan em päivään maksutta. Ennakkoilmoittautuminen koskee myös puolisoa. 

Laitoskuntoutus: kuuluu kuntoutuksen lisäksi majoitus ja täysihoito. Kuntoutuksen pituus on enintään 14 vrk veteraanin toimintakyvystä riippuen. Ohjelmaan kuuluu yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, yhteistä ryhmä- ja harrastetoimintaa sekä itsenäistä kuntoilua. Aviopuolison kuntoutusjakso samanaikaisesti veteraanin kanssa enintään 14 vrk ajan. Laitoskuntoutusjakso on myös puolisolle maksuton.

Veteraanipalvelut -esite