Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön elämää ja toimintaa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tavoitteena on ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä niin, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumista.nnKunnalla on erityinen velvollisuus järjestää palvelut vaikeavammaisille henkilöille. Muille kuin vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut ja taloudelliset tukitoimet järjestetään määrärahojen mukaisesti.

Yhteystiedot

Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
Tapaamiset ajanvarauksella.

Nimike Palvelualue Puh
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Vammaispalvelut 016 259 559 ma-to 9-11
Toimistosihteeri Vammaispalvelut 040 6700 847