Apuvälineet, koneet ja laitteet

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden korvaaminen kuuluu kunnanvoimavarasidonnaisiin palveluihin. Korvausta muista kuin lääkinnällisen kuntoutuksen mukaisista apuvälineistä suoritetaan vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Lisätietoja saa apuvälinelainaamosta ja apuvälinekeskuksesta

Kemissä vammaispalvelulain mukaisia korvattavia apuvälineitä liikuntavammaisille ja -esteisille henkilöille ovat mm. auto, invalidimopedi ja tandempyörä. Aistivammaisille henkilöille korvataan kommunikaatiota helpottavia välineitä, esimerkiksi tekstipuhelin. Tällaisissa tapauksissa otetaan huomioon lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävien apuvälineiden ensisijaisuus. Yleisesti palvelua myönnetään yksilöllisen harkinnan perusteella.

Korvaus edellä mainittujen laitteiden ja välineiden kustannuksista on puolet kohtuullisista hankintakustannuksista. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman vaativat välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan. Kunta voi myös antaa välineitä, koneita tai laitteita asiakkaan käyttöön, jolloin omistusoikeus jää kunnalle. Kunnan vastuulla ovat tällöin normaalit huolto- ja korjaustyöt.

Tuki ylimääräisistä vaatekustannuksista

Ylimääräisten vaatetus kustannuksia korvataan, jos vammainen henkilö ei voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita tai jos vaatteiden kulutus on hänen vammansa tai sairautensa tähden tavanomaista suurempaa.

Tuki ylimääräisistä erityisravintokustannuksista

Erityisravintokustannuksia korvataan yksilöllisen harkinnan mukaan ylimääräisistä kustannuksista , jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti. Tuen saamisen edellytys on, ettei valmisteen hankintaan saa Kelan korvausta.