Asunnon muutostyöt

Korvausta asunnon muutostöihin myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä selviytyäkseen jokapäiväisissä elämäntoiminnoissa. Korvausta myönnettäessä pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen ja toimiminen vakituisessa asunnossa tuottavat vamman tai sairauden vuoksi kohtuuttomia vaikeuksia.

Asunnon muutostöissä korvataan välttämättömimmät ja kohtuulliset muutostyökustannukset asunnossa ja sen välittömässä läheisyydessä. Korvattavia muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen ja liuskien rakentaminen. Asunnonmuutostöihin on aina haettava korvausta etukäteen ennen töiden aloittamista. Asunnonmuutostöissä kohtuulliset kustannukset korvataan asiakkaalle kokonaan.

Jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti huomioiden asiakkaan toimittamat lausunnot sekä muutostöiden tarpeellisuus ja kohtuullisuus. Asunnonmuutostöiden suosituksen tekee Kemissä Länsi-Pohjan Keskussairaalassa toimiva apuvälinekeskus tai Kemin terveyskeskuksen fysioterapiaosaston apuvälinevastaava. Rakennusalan asiantuntija tekee asunnonmuutostöiden kustannusarvion asiakkaan pyynnöstä tai vammaispalveluiden toimesta. Tämän jälkeen sosiaalityöntekijä tekee asunnonmuutostöistä päätöksen.

Lisäksi vaikeavammaiselle henkilölle voidaan kustantaa kiinteästi asuntoon asennettavat välineet ja laitteet, jotka ovat välttämättömiä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi:

  • kattoon kiinnitettävät nostolaitteet,
  • ovenavauslaitteet,
  • ovipuhelimet,
  • kuulo- ja näkövammaisille tarkoitetut optiset halytysjärjestelmät,
  • kiinteät induktiosilmukat sekä
  • teksti- ja kuvapuhelimet.