Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toiminnoissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtainen apu voidaan järjestää niin, että vaikeavammainen henkilö

  • palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan,
  • ostaa avustajapalvelun kunnan antamalla palvelusetelillä tai
  • saa kunnan järjestämää tai hankkimaa henkilökohtaisen avun palvelua.

Edellytyksenä henkilökohtaisen avun järjestämiselle on, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan. Palvelutarpeen arvioimiseksi laaditaan palvelusuunnitelma.

Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten on vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävä henkilökohtaista apua yksilöllisen tarpeen mukaan hänen välttämättä tarvitsemansa määrä. Harrastuksiin, yhteiskunnaliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia/kk.
Palveluyrittäjien tiedot löytyvät esitteet- ja hakemukset -sivulta, kohdasta Yksityisten palveluntuottajien hinnat ja tietoa palvelusetelistä.

Uutta: Vammaiskortin avulla henkilö voi osoittaa tuen tarpeensa esim. matkoilla ja tapahtumissa tai käyttäessään erilaisia palveluita.