Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaukseen kuuluvat vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen. Kuntoutusohjausta voi hakea vammainen henkilö, joka tarvitsee tukea, tietoa tai ohjausta kuntoutusmahdollisuuksiensa, sosiaalisen toimintakykynsä ja omatoimisen suoriutumisensa parantamiseksi.

Kemissä kuntoutusohjaus kuuluu osaksi sosiaalityötä ja tavanomaista neuvontaa ja palveluohjausta. Lisäksi kuntoutus ohjausta järjestetää erikoissairaanhoito ja osa vammaisjärjestöistä.

Lisätietoa kuntoutusohjauksesta ja kuntoutusohjaajien yhteystietoja saa Kemin vanhus- ja vammaispalveluista, Länsi-Pohjan Keskussairaalasta tai ao. järjestöistä.