Päivätoiminta

Vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävään päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella tapahtuvaa, itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Päivätoiminnalla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita kaikkein vaikeimmin vammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista.

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään sellaista työkyvytöntä henkilöä, jonka toimeentulo perustuu sairauden tai työkyvyttömyyden peruteella myönnettäviin etuuksiin. Lisäksi edellytetään, ettei henkilö voi vaikeavammaisuudesta johtuvan toimintaeajoitteen vuoksi osallistua sosiaalihoitolain mukaiseen työtoimintaan.