Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksessa autetaan vammaista ja hänen läheisiään neuvonnan ja ohjauksen avulla sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseen. Sopeutumisvalmennus voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa myös toistuvana tapahtumana.

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi (VpA 15.§). Sopeutumisvalmennusta suunniteltaessa huomioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet. Sopeutumisvalmennusta järjestetään terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen, Kansan-eläkelaitoksen kuntoutustoiminnan ja vammaispalveluiden yhteistyönä.

Sopeutumisvalmennusta voi olla esimerkiksi asumisvalmennus, viittomakielenopetus ja kommunikaatiomenetelmän ohjaus. Viittomakielen opetus on sopeutumisvalmennusta, mutta liittyy olennaisesti vaikeavammaisten tulkkipalvelujen järjestämiseen