Tulkkipalvelut

Tulkkipalvelua myönnetään vaikeasti kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille henkilöille, joilla on vammansa tai sairautensa johdosta kohtuuttomia vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Tulkkipalvelua voi käyttää asioimiseen, työhön, opiskeluun, harrastuksiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumineen.

Tulkkipalvelu on asiakkaalle maksutonta. 

Vaikeasti kuulo- ja puhevammaisille myönnetään tulkkipalvelua vähintään 180 tuntia ja vaikeasti kuulonäkövammaisille 360 tuntia vuodessa asiakkaan tarpeiden mukaan. Tulkkauspalveluista saa tietoa Kelan sivuilta. Opiskeluun liittyvää tulkkausta järjestetään siinä laajuudessa kuin opiskeluista suoriutuminen vaatii. Tulkkipalvelu järjestetään pääsääntöisesti tulkkikeskuksen kautta.

Kolpeneen palvelukeskuksen ky, esite
Kemin tulkkikeskus / Laavu, Sauvotalo  (käynti linja-autoaseman puolelta)
Valtakatu 22 G, 94100 Kemi
puh. 0400 153 362.
paula.pulkkinen@lshp.fi
Lisätietoa tulkkipalveluista saa myös Kelasta. 
Viittomakielen tulkkitilaus lapissa
Asiakkaan on mahdollista käyttää myös lähinnä saatavilla olevia tulkkeja.