Tulkkipalvelut

Tulkkipalvelua myönnteään vaikeasti kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille henkilöille, joilla on vammansa tai sairautensa johdosta kohtuuttomia vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Tulkkipalvelua voi käyttää asioimiseen, työhön, opiskeluun, harrastuksiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumineen.

Tulkkipalvelu on asiakkaalle maksutonta. 

Vaikeasti kuulo- ja puhevammaisille myönnetään tulkkipalvelua vähintään 180 tuntia ja vaikeasti kuulonäkövammaisille 360 tuntia vuodessa asiakkaan tarpeiden mukaan. Opiskeluun liittyvää tulkkausta järjestetään siinä laajuudessa kuin opiskeluista suoriutuminen vaatii. Tulkkipalvelu järjestetään pääsääntöisesti tulkkikeskuksen kautta.

Kemin tulkkikeskus toimii Länsi-Pohjan keskussairaalassa. Asiakkaan on mahdollista käyttää myös lähinnä saatavilla olevia tulkkeja.