Talous- ja velkaneuvonta

Kemin kaupungin velkaneuvontapalvelut on tarkoitettu Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan asukkaille silloin, kun he tuntevat tarvitsevansa apua joko taloutensa tasapainottamiseen tai ylivelkaantumistilanteeseen.
Asiakkaiksi voivat hakeutua niin päävelalliset, takaajat kuin entiset yrittäjätkin.

Puhelinneuvonta
Tavoitat neuvojan puhelimitse parhaiten maanantaisin klo 10.00-11.30 välisenä aikana, jolloin voimme varata Sinulle ajan henkilökohtaista käyntiä varten sekä antaa alustavia ohjeita. Voit laittaa ajanvarauspyynnön myös sähköpostitse osoitteeseen velkaneuvonta@kemi.fi

Talous- ja velkaneuvonta
- neuvoo talouden ja velkojen tasapainottamisessa sekä talouden suunnittelussa
- selvittää velallisen taloudellisten ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
- avustaa velallista velkojien kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa
- avustaa hakemusten laatimisessa Takuu-Säätiöön tai käräjäoikeuteen
- neuvoo ja avustaa velallista koko maksuohjelman ajan maksuohjelman hoitamisessa
- tarvittaessa ohjaa asiakasta hakemaan taloudellista tai muuta apua

Palvelu on talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain tarkoittamaa luottamuksellista ja maksutonta riippumatta siitä, mikä velkaantumisesi on aiheuttanut tai miten suuret velkasi ovat.

Maksuohjelman noudattaminen
Velkaneuvoja on apunasi koko maksuohjelman voimassaolon ajan, mikäli taloudellisissa ja muissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät maksuohjelman muuttamista. Teemme Sinulle velkajärjestelyn edellyttämät lisäsuoritusvelvollisuuslaskelmat vuosittain.

Takaajien järjestelyt
Päävelallisen velkajärjestely yleensä laukaisee takaajan maksuvelvollisuuden. Takaajalla on oikeus kaikkiin samoihin järjestelykeinoihin kuin päävelallisellakin; sovinnot, takauslainat, velkajärjestely sekä lisäksi takausvastuun järjestely. Autamme takaajia löytämään ratkaisun, miten hän selviää takausveloista maksukykynsä puitteissa.

Yhteystiedot

Valtakatu 26, 3. kerros, 94100 Kemi
puh. 016 259 824
email: velkaneuvonta@kemi.fi

Nimike Nimi Puhelin Sähköpostiosoite
Talous- ja velkaneuvoja Marja Satta puh. 016 259 824 marja.satta@kemi.fi