Digitaalisen sanelupalvelun hankinta terveyspalveluihin

Hankinnan kohteena on digitaalinen sanelujärjestelmä mobiilisaneluominaisuudella Kemin kaupungin terveyspalveluihin.
Hankinta on ajalle 15.3.2017 – 31.12.2018. Hankintaan kuuluu optio ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee esittää sähköpostilla viimeistään 7.2.2017 osoitteeseen taina.alajarvi@kemi.fi.
Kysymykset ja vastaukset tällä sivulla 9.2.2017.

Kysymys: Tarjouspyynnön kohta 11 / Tarjouksessa on oltava seuraavat liitteet
Hankinnan luonne huomioiden riittääkö käytössä olevan laatujärjestelmän kuvaus korvaamaan omavalvontasuunnitelman ?
Vastaus: Laatujärjestelmän kuvaus riittää korvaamaan omavalvontasuunnitelman.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa 23.2.2017 klo 15:00 mennessä.