Fysioterapia

Asiakastiedote 14.06.2018
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n vastuulle on 18.6.2018 alkaen siirtynyt kiire- ja ajanvarausvastaanotot sekä lääkäripalvelut neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä ikääntyneiden palveluihin, kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto ja työterveyshuolto kuntien työntekijöille sekä näiden kuntien työterveyshuollon järjestämisvastuun mukainen työterveyshuolto.

Lisätietoa osoitteessa  www.mehilainenlansipohja.fi 
__________________________________________________________________________

Fysioterapiaosasto ja Apuvälinelainaamo
Valtakatu 19, 94100 Kemi

Puh. 040 634 1062
Fysioterapiaosastolla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Asiakkaat voivat soittaa palveluun arkisin aukioloaikoina ja heille ilmoitetaan takaisinsoittoajat.

Fysioterapian käyntimaksu 9,60€/kerta

Toimintamuodot

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluu henkilö, jolla on pysyvä vamma tai haitta, mikä olennaisesti vaikeuttaa hänen
selviytymistään työstä ja/tai päivittäisistä toiminnoista.
Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat hoidetaan Kemissä pääsääntöisesti omana toimintana ja toiminta kuuluu
jokaisen terapeutin tehtäviin.
Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 28.6.1991/1015

Sauvosaaren sairaalan fysioterapia
Fysioterapeutit:  Miia Salmi ja Satu Tervaniemi

Tarjoamme Sauvosaaren sairaalassa fysioterapiapalveluja ensisijaisesti akuuttivaiheen hoitoa vaativille potilaille. Muilta osin potilaiden fysioterapian tarve arvioidaan yksilöllisesti moniammatillisena yhteistyönä.  Sauvosaaren sairaalassa koko henkilökunta toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä. Tarvittaessa teemme kotiutuvien potilaiden luokse kotikäyntejä ja hankimme heille tarpeelliset apuvälineet. Lisäksi ohjaamme opiskelijoita ja osallistumme moniammatilliseen yhteistyöhön mm. hoitokokouksiin ja osastokiertoihin.

Ortopedinen fysioterapia
Fysioterapeutit Henna Lamminpää ja Päivi Halttunen.

Fysioterapiassa toteutetaan ortopedisten asiakkaiden jatkofysioterapia L-PKS:n lähettämänä joko yksilö- tai ryhmäterapiana. Ryhmäterapia toteutetaan polvi- ja lonkkaleikatuille asiakkaille. Lisäksi toimintaan kuuluu muu ortopediseen fysioterapiaan liittyvä yksilöterapia ja ohjaus.

Lasten fysioterapia
Fysioterapeutti Pirjo Soppela

Lasten fysioterapiasarjat toteutetaan fysioterapiaosastolla ja tarvittaessa myös koti- tai päiväkotikäynteinä. Toiminta sisältää myös tutkimus-  ja ohjausvastaanoton.

Apuvälinepalvelu
Kuntohoitaja Eija Järvenpää

Liikkumisen, päivittäisten toimintojen ja muun kuntoutumisen apuvälineitä lyhytaikaiseen tarpeeseen ja kokeiluun saa lainaksi ilman hakemusta tai lähetettä. Apuvälineitä pitkäaikaiseen käyttöön saa lääketieteellisesti todetun pysyvän työ- tai toimintakyvyn vajauksen perusteella.
Olemme osa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskusta.

Ohjaus ja neuvonta
Fysioterapeutit Päivi Halttunen ja Saana Malinen

Toteutamme myös fysioterapeuttisia ohjaus- ja neuvontakäyntejä erilaisiin tuki- ja liikuntaelin ongelmiin  sekä selkäasiakkaiden ohjaus- ja neuvontakäynnit sovitun hoitoketjun mukaisesti.  Lisäksi toteutamme koululaisten ryhtitarkastukset. Neuvontavastaanotolle pääsee lääkärin tai hoitajan lähetteellä tai ottamalla suoraan yhteyttä fysioterapiaosastolle.
Fysioterapian tarkoituksena on edistää Kemin väestön terveyttä ja toimintakykyisyyttä. Työ painottuu asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä parantavaan tai ylläpitävään toimintaan ja terveyden edistämiseen. Fysioterapiassa selvitetään asiakkaan liikkumis- ja toimintakyky ja sen ongelmat sekä arvioidaan fysioterapian tarve ja mahdollisuudet.

Asiakkaan  tilannetta arvioidaan luotettavilla mittausmenetelmillä fysioterapian suunnittelemiseksi, terapian vaikutusten arvioimiseksi ja muutosten seuraamiseksi. Terapia toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäterapiana.

Henkilöstö
Osastonhoitaja: Henna Lamminpää
Fysioterapeutit: Pirjo Soppela, Päivi Halttunen, Saana Malinen,  Miia Sami ja Satu Tervaniemi
Kuntohoitaja: Eija Järvenpää