Lääkäripalvelujen hankinta vanhuspalveluihin

Hankinnan kohteena on vanhustenhuollon lääkäripalvelut Kemin kaupungin omiin sekä Kemin kaupungin ostamiin palveluasumisyksikköihin ajalle 1.2.2017 – 30.6.2017 sekä optiona ajalle 1.7.2017 – 31.12.2017.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee esittää sähköpostilla viimeistään 28.11.2016 osoitteeseen taina.alajarvi@kemi.fi.
Kysymykset ja vastaukset julkaistaan 1.12.2016 tällä www-sivulla.

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset / vastaukset:

Kysymys: Tarjouspyynnössä pyydetään tietoa lääkäreiden koulutuksesta ja työkokemuksesta. Tuleeko tarjouksesta käydä ilmi palveluntuotantoa varten nimetyt lääkärit, joiden koulutus ja työkokemus tarjouksessa eritellään vai onko kyseessä vähimmäistaso, joka määritellään ja joka palveluntuotannosta vastaavien lääkäreiden tulee täyttää?
Vastaus: Ei tarvitse erikseen nimetä lääkäreitä. Palveluntuotannosta vastaavien lääkäreiden koulutuksen ja työkokemuksen vähimmäistaso tulee määritellä.

Kysymys: Kiertääkö lääkäri jokaisessa yksikössä viikon aikana niin kaupungin omissa kuin ostetuissa tehostetun asumisen yksiköissä?
Vastaus: Kyllä

Kysymys: Onko kierroille varattu koko viikko maanantaista perjantaihin? Pystyykö kiertoja suorittamaan myös viikonloppuisin?
Vastaus: Arkipäivisin klo 8 -16 välisenä aikana, ei viikonloppuisin

Kysymys: Voiko kiertoja tehdä ilta-aikaan 16-22 välillä vai tuleeko kierrot tehdä pääsääntöisesti arkisin klo 8-16 välillä?
Vastaus: Arkipäivisin klo 8 -16 välisenä aikana, ei iltaisin

Kysymys: Voisiko lääkärin puhelinkierron työnkuvaa tarkentaa? Miten lääkärin puhelinkierron työnkuva eroaa puhelinkonsultaation työnkuvasta?
Vastaus: Puhelinkierto on suunnitelmallista toimintaa, jossa lääkäri ottaa yhteyttä hoitokotiin ja käy läpi asiat, jotka eivät voi odottaa fyysistä kiertoa

Kysymys: Onko puhelinkierron työviikko maanantaista perjantaihin eli kuuluuko lääkärin olla valmiudessa myös lauantaina ja sunnuntaina puhelinkierto viikolla?
Vastaus: Katso edellinen vastaus

Kysymys: Kuinka monta konsultaatiopuhelua tulee keskimäärin vuorokauden aikana? Miten konsultaatiopuhelut sijoittuvat vuorokauden aikoihin?
Vastaus: Konsultaatiopuheluista ei ole tilastotietoa
Vastaus 2.12.2016: Virka-aikana puheluita tullut keskimäärin 5 / päivä. Virka-ajan ulkopuolella noin  0-3/päivä

Kysymys: Onko hankittavaa palvelua ostettu aiemmin ostopalveluna, jos on niin mikä tällöin on ollut ostopalvelun hinta euroa / asiakas / kk (alv 0%).
Vastaus: 32 euroa/vanhus/kk
Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa 13.12.2016 klo 15:00 mennessä osoitteeseen
Kemin kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi