Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toimissa. Lääkinnällinen kuntoutus liittyy usein sairauden tai vamman hoitoon.
Lääkinnällisessä kuntoutuksessa on kyse harkinnanvaraisesta hoitopäätöksestä, joka perustuu kansanterveyslakiin ja asetukseen lääkinnällisestä kuntoutuksesta (1991/1015)

Lääkinnällisen kuntoutuksen sisältö Kemissä
1. Kuntoutuspalveluja koskeva neuvonta ja ohjaus
2. Fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia, musiikkiterapia,
kuvataideterapia, lymfaterapia, jalkahoito
3. Apuvälinepalvelut
4. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutusjaksot
5. Kuntoutusohjaus
6. Muut näihin rinnastettavat palvelut

Kuntoutustyöryhmä
Kemin kaupungin kuntoutustyöryhmä päättää lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä.
Kuntoutustyöryhmään kuuluu lääkäri, fysioterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen asioissa yhteydenotot Henna Lamminpää puh. 040 354 4658