Mammografian hankinta vuosille 2019 – 2021

Kemi, Keminmaa, Tornio ja Ylitornio hankkivat tarjouspyyntönnön mukaisen rintasyöpäseulonnan vuosina 1951 – 1971 syntyneille naisille ajalle 1.1.2019 – 31.12.2021.

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee esittää sähköpostilla viimeistään torstaina 1.11.2018 osoitteeseen taina.alajarvi@kemi.fi Vastaukset esitettyihin kysymyksiin annetaan tiistaina 6.11.2018 tällä www-sivulla.

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset / vastaukset: 
”Mammografiaseulonnan hankinta (Kemi, Keminmaa, Tornio ja Ylitornio)” Tarjouspyyntö kohta 18 Päätösperusteet: ”Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin / hinnaltaan halvin tarjous. Tarjouspyynnön kohdan 5) mukaiset laatukriteerit on täytyttävä. Kukin kunta (Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio) tekee itsenäisesti kuntakohtaisen hankintapäätöksen.”
Kysymys: Tarkentaisiko hankintayksikkö valintaperustetta siten, että tehdäänkö vertailu kuntakohtaisesti eikä kokonaisuutena kaikkien kuntien yhteenlasketun vertailuhinnan tarkastelun kautta?

Vastaus: Vertailu tehdään hinnan osalta kuntakohtaisesti. Jokainen kilpailutuksessa mukana oleva kunta tekee oman hankintapäätöksensä.

TARJOUSPYYNTÖ 
Tarjouspyynnön LIITE 1
Tarjouspyynnön LIITE 2
Hintaliite, Liite 2 .doc – muodossa
Tarjouspyynnön LIITE 3
Tarjouspyynnön LIITE 4

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään ma 19.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen
Kemin kaupunki / Sosiaali- ja terveyslautakunta
Keskuspuistokatu 30, 94100 KEMI

Kuoren päälle merkintä “TARJOUS / MAMMOGRAFIA”