Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelun hankinta puitejärjestelyllä

Tarjouspyyntö koskee mielenterveys- ja päihdekuntoutujien (ympärivuorokautista) asumispalvelua.

Tarjouspyyntö, korjattu 19.3.2018
Hintaliitettä muutettu, mistä syystä tarjouksen jättöaikaa ja puitesopimuksen voimassaoloaikaa
Liite 1 Soveltuvuus, kelpoisuus
Liite 2 Korjattu hintaliite         (Hintaliitteen täytettävässä muodossa voi pyytää sähköpostilla taina.alajarvi@kemi.fi)
Liite 3 Tarjousvertailu
Liite 4 Sopimusluonnos
liite sopimusluonnokseen

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee esittää sähköpostilla viimeistään 13.3.2018. os. taina.alajarvi@kemi.fi
Tästä pääset kysymyksiin ja vastauksiin.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa viimeistään 3.4.2018 klo 15:00 mennessä osoitteeseen
Kemin kaupunki / Sosiaali- ja terveyslautakunta
Keskuspuistokatu 30, 94100 KEMI

Kuoren päälle merkintä “TARJOUS / Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelut”