Mielenterveyspalvelut

tl_hiihto1

Mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyivät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin palveluihin 16.4.2018.
Lue lisää tästä linkistä


KEMIN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA
(aik. Mielenterveysasema)

Kauppakatu 5 A, 94100 KEMI
Fax:  016 259 185

Palvelemme Kemin kaupungin aikuisväestöä sekä Kemissä asuvia opiskelijoita mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Useimmat elämään liittyvät ongelmat selviävät terveyskeskusvastaanotolla, työterveys- tai kouluterveydenhuollon ammattilaisten avulla. He ovat ensisijaisia avunantajia. Vaikeissa häiriöissä auttaa psykiatrian poliklinikka.

Potilaspuhelut / päivystys puh.  040 774 3891

Palvelut: päivystyspalveluja akuuteissa tilanteissa, kriisihoitoa, selvittelevää hoitoa, kotikäyntejä,  kotikuntoutusta,  työkyvyn arviointia,  yksilö- ja ryhmäpsykoterapiaa,  pari- ja perheterapiaa, verkostoterapiaa, työnohjauspalveluja resurssien mukaan.

__________________________________

Kuntoutusyksikkö RISTEYS
Keskikatu 36, 94600 Kemi
puh. 016 259 901
Minna Hannerfors

Kotikuntoutus / psykiatrisen avohoidon liikkuva työryhmä
Psykiatrinen sairaanhoitaja Krista Kauranen
Psykiatrinen sairaanhoitaja Sanna Luomanperä
Lähihoitaja Johanna Martimo
Sosiaaliohjaaja Riitta Männikkö