Neuvolat

 

Neuvolassa

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ja lastenneuvolan vastaanotot toimivat ajanvarauksella.

Neuvoloiden puhelinaika klo 11 – 12, yhteystiedot alla.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kemi.fi

vs.Terveydenhoitopalvelujen osastonhoitaja Miia Keränen,  puh. 040  725 1403,
Sauvosaaren neuvola, Sauvosaarenkatu 27, 94100 Kemi

Sairaan lapsen hoitolomatodistuksen hakeminen 3.9.2018 alkaen 
Lapsiperheiden kotipalvelu

Voimaperheet-toimintamalli lastenneuvolassa
Kemin lastenneuvoloissa toteutetaan Voimaperheet-toimintamallia, jonka avulla arvioidaan lapsen psykososiaalista toimintakykyä neuvolan nelivuotistarkastuksessa. Kaikkia nelivuotiaiden vanhempia pyydetään täyttämään Voimaperheet-neuvolakysely ja ottamaan se mukaan terveydenhoitajan vastaanotolle. Kysely postitetaan perheille kotiin lapsen syntymäpäivää edeltävän kuukauden kuluessa. Mikäli ette ole saanut lomaketta, saatte sen terveydenhoitajaltanne neuvolakäynnin aikana.

Kyselyn avulla pyritään tunnistamaan perheet, jotka hyötyvät internetin ja puhelimen kautta tuotetusta vanhempainohjausohjelmasta. Ohjelma pyrkii tavoittamaan perheet, joissa lapsella on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Ohjelman tavoitteena on lisätä vanhempien myönteisiä vanhemmuudentaitoja ja arjen hallintaa perhevalmentajan ohjauksessa. Ohjaus tapahtuu digitaalisessa hoitoympäristössä.

Vanhempainohjauksen toteuttaa Turun yliopiston Voimaperheet-työryhmä.  Lisätietoa:  www.utu.fi/voimaperheet


SAUVOSAAREN ÄITIYS- JA EHKÄISY / PERHESUUNNITTELUNEUVOLA sekä LASTENNEUVOLA
Sauvosaaren neuvola (Huvikumpu) Sauvosaarenkatu 27, 94100 Kemi

Äitiys- ja ehkäisy/perhesuunnitteluneuvola:
Terveydenhoitaja Laura Seppänen, puh. 016 259 786,  klo 11-12

Lastenneuvola:
Terveydenhoitaja Marja-Liisa Kuosmanen,  puh.016 259 785,  klo 11-12


KARIHAARAN ÄITIYS- JA EHKÄISY / PERHESUUNNITTELUNEUVOLA sekä LASTENNEUVOLA
Karihaaran neuvola, Purolankatu 3, 94200 Kemi

Äitiys- ja ehkäisy / perhesuunnitteluneuvola:
Terveydenhoitaja Marja Nuutinen, puh.  016  259 790,  klo 11-12
Terveydenhoitaja Pia Saukkonen, puh.  016  259 789,  klo 11-12

Lastenneuvola:
Terveydenhoitaja Jaana Pirttikangas, puh.  016  259 788,  klo 11-12
Terveydenhoitaja Pia Saukkonen, puh.  016  259 789,  klo 11-12


SYVÄKANKAAN ÄITIYS- JA EHKÄISY / PERHESUUNNITTELUNEUVOLA sekä LASTENNEUVOLA

Syväkankaan neuvola, Kivalontie 19, 94700 Kemi

Äitiys- ja ehkäisy / perhesuunnitteluneuvola:
Terveydenhoitaja Maarit Ylinikka puh.  016  259 804,  klo 11-12
Terveydenhoitaja Tanja Turunen puh.  016 259 799,  klo 11-12

Lastenneuvola:
Terveydenhoitaja Henna-Riikka Jurvelin puh.  016  259 798,  klo 11-12
Terveydenhoitaja Maarit Ylinikka puh.  016  259 804,  klo 11-12
Terveydenhoitaja Tanja Turunen puh.  016  259 799,  klo 11-12

 


Äitiyshuollon tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheenjäsenten paras mahdollinen terveys. Neuvolan tehtävänä on antaa lääketieteellisen seurannan lisäksi sosiaalista, emotionaalista ja psyykkistä tukea sekä apua uudessa elämäntilanteessa.

Erityisesti tukea annetaan ensimmäisen raskauden suunnittelussa, lapsen odotuksessa, synnytyksessä sekä ensimmäisinä viikkoina synnytyksen jälkeen.

Äitiysneuvolan työmuotoina ovat:
* terveyskasvatus seulontoineen
* henkilökohtainen ohjaus
* perhevalmennus ja ryhmäneuvolat
* kotikäynnit

Perhesuunnitteluneuvonnassa annetaan ohjausta ja neuvontaa perhesuunnittelussa sekä hoidetaan raskaudenehkäisyyn liittyvät asiat.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä kouluikään asti.
Lastenneuvolan tehtävänä on:
* lapsen ja vanhempien välisen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
* tukea vanhempia turvalliseen lapsilähtöiseen ja turvallisen aikuisuuden sisältävään kasvatustapaan
* lapsen ja perheen terveyden edistäminen
*seurata ja tukea lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä
* tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lapsen ja perheen terveyttä vaarantavat tekijät
* ohjata lapsi ja perhe tarvittaessa muille asiantuntijoille tutkimuksiin tai hoitoon.