Päihdepalvelut

Natural 100%

Mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyivät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin palveluihin 16.4.2018 alkaen.
Lue lisää tästä linkistä

Päihdepalveluihin kuuluvat

 • A-klinikka
 • Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla
 • Korvaushoitoyksikkö

_________________________________________________
Kemin A-klinikka
Kauppakatu 25 A, 94100 Kemi

Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta on avoinna ma, ke, to ja pe klo 9 – 11. Muulloin asiointi ajanvarauksella.

A-klinikalta saa apua erilaisiin päihdeongelmiin. Päihdeongelmalla tarkoitetaan haittoja tuottavaa alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käyttöä. Haitat voivat ilmetä terveydessä, perhe-elämässä, työssä tai taloudessa. Yhteyttä voi ottaa myös jo ennen ongelmien syntymistä, kun huolestuu omasta tai läheisen päihteiden käytöstä. A-klinikalta saa apua myös toiminnallisten riippuvuuksien, esimerkiksi peliongelmien hoitoon.

A-klinikan palveluita ovat

 • ohjaus ja neuvonta
 • hoidontarpeen arviointi
 • katkaisu- ja vieroitushoito
 • psykososiaalinen kuntoutus
 • laitoshoitolähetteet
 • Hoitoon hakeutuminen ja hoidossa jatkaminen on vapaaehtoista.
 • Asiakasta koskevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman hänen suostumustaan.
 • Asiakas asettaa hoitonsa tavoitteet yhdessä työntekijän kanssa.
 • Avohoidon palevelut ovat asiakkaalle maksuttomia.
 • A-klinikka palvelee Kemin, Keminmaan ja Tervolan asukkaita.

 

Yhteystiedot

Nimike Nimi Puhelinnumero Sähköposti
Päihdetyön johtaja Mari Sipola 050 427 5615 mari.sipola@lpshp.fi
Sairaanhoitaja Ritva Rautiainen 050 342 9769 ritva.rautiainen@lpshp.fi
Sairaanhoitaja Minna Reinikainen 050 340 9658 minna.reinikainen@lpshp.fi
Sosiaaliterapeutti Kimmo Karjalainen 050 466 5003 kimmo.karjalainen@lpshp.fi
Nuorten päihdetyöntekijä Päivi Kuitunen 050 434 6421 paivi.kuitunen@lpshp.fi

Päihdepalvelujen verkkoneuvontaan:

virtu_kuva

_______________________________________________

Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla
Oklaholmankatu 22-24 A
94700 Kemi

 • Pihla on 22-paikkainen Kemin kaupungin ylläpitämä päihdehuollon yksikkö.
 • Pihla tarjoaa kemiläisille päihdeongelmaisille katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutushoitoa sekä tehostettua palveluasumista.
 • Katkaisu- ja vieroitushoidolla tarkoitetaan lyhytaikaista hoitojaksoa, jonka tavoitteena on päihteiden käytön lopettaminen sekä vieroitusoireiden hoitaminen lääkityksen ja psykososiaalisen tuen keinoin.
 • Kuntoutuksen tavoitteena on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutuminen.
 • Hoitomuotoina käytössä ovat yhteisöhoito, perhe- ja verkostokeskeinen hoito, lääkehoito, korva-akupunktio, omahoitajakeskustelut sekä ryhmätoiminta.
 • Toimintaa ohjaavat yksilöllisyys, toisen kunnioittaminen, voimavaralähtöisyys ja yhteisöllisyys.
 • Henkilökuntaan kuuluu kolme sairaanhoitajaa, kymmenen lähihoitajaa ja laitoshuoltaja. Hoidossa olevien käytössä on myös lääkäripalvelut.
 • Pihlaan hakeudutaan A-klinikan kautta.

Tervetuloa kuntoutumaan !

Yhteystiedot 

Nimike Puhelinnumero
Katkaisu- ja kuntoutusosasto 050 363 4006
Tehostettu palveluasuminen 050 363 4192
Vastaava sairaanhoitaja Irma Kähkönen 040 053 6260 016 259 574

_______________________________________________

Kemin korvaushoitoyksikkö
Oklaholmankatu 22-24
94700 Kemi
puh. 040 676 6311

 • Korvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille huumeiden käyttäjille.
 • Hoidon tavoitteena on kuntoutuminen ja päihteettömyys.
 • Toimintaa ohjaa asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä (33/2008).
 • Korvaushoidon tarpeen arviointi ja kuntoutumissuunnitelman tehdään asiakkaan kanssa A-klinikalla.

__________________________________________________

Muuta huomioitavaa

 • Tietosuojasysitä emme voi vastata sähköpostiviesteihin.
 • Sauvosaaren terveyskeskuksen potilastoimistossa voi käydä torstaisin klo 9-15 välillä hakemassa/palauttamassa neuloja ja ruiskuja.