Työterveyshuolto

 

Verenpaineen mittaus

Linkki tiedotteeseen: Mehiläinen Työelämäpalvelut 18.6.2018 alkaen 

Osoite 18.6.2018 alkaen Karjalahdenkatu 7, 94600 Kemi

AJANVARAUS 18.6.2018 alkaen:
Huom! kaikki vastaanotot toimivat ajanvarauksella (myös akuuttivastaanotto aamuisin)
Ajanvaraukset työterveyshoitajille verkossa www.mehilainen.fi/ajanvaraus – sivun kautta.
Muut ajanvaraukset työterveyteen paikallisesta palvelunumerosta p. 010 414 0160 (puhelun hinta).
Ajanvaraus työterveyslääkäreiden vastaanotolle vain palvelunumeron kautta.

LABORATORIO:
 18.6.2018 alkaen laboratorio toimii Kemin ja Tornion Mehiläisen toimipisteissä.
Laboratorionäytteet otetaan ajanvarauksella. Ajanvarauksen voit tehdä www.mehilainen.fi/ajanvaraus – osoitteen kautta tai palvelunumerosta 010 414 0160 (puhelun hinta).
HUOM! jos sinulla on ennen 18.6.2018 tehty laboratoriolähete, ole yhteydessä omaan työterveyshoitajaasi ennen laboratoriokäyntiä, jotta lähete voidaan kirjata Mehiläisen tietojärjestelmään.

KUVANTAMISEN PALVELUT:
Kuvantamisen palvelut tuotetaan Länsi-Pohjan keskussairaalassa.
Osoite: Kauppakatu 25, Kemi
Avoinna maanantaista torstaihin klo 8.00-15.00 ja perjantaisin klo 8.00-14.00
Ajanvaraus kuvantamisen palveluihin p. 040 149 13 20.

Sähköpostiosoitteet 18.6.2018 alkaen: etunimi.sukunimi@mehilainen.fi

_______________________________________________________________________________________

Kohderyhmä
Työterveyshuolto tuottaa ennaltaehkäiseviä työterveyshuoltopalveluja sekä yleislääkäritasoisia työterveyspainotteisia sairaanhoitajapalveluja työnantajille / yrittäjille, jotka ovat tehneet työterveyshuoltosopimuksen Kemin terveyskeskuksen työterveyshuollon kanssa. Palveluihin ovat oikeutettuja näiden työpaikkojen henkilökunta.

Työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän yhteistyön tavoitteena on

 •  terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö
 •  työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy
 •  työntekijän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa

Lakisääteinen työterveyshuolto

 •  työpaikkaselvitykset
 •  tietojen antaminen ja ohjaus
 •  ensiapuvalmiuden järjestämiseen osallistuminen
 •  työ- ja työmatkatapaturmien hoito
 •  työperäisten sairauksien ja ammattitautien hoito
 •  vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen sekä kuntoutukseen ohjaaminen
 •  terveystarkastukset
 •  työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistuminen

Kokonaisvaltainen työterveyshuolto
Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työnantajan / yrittäjän tekemän työterveyshuoltosopimuksen mukaisessa laajuudessa

 •  yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito
 •  työterveyshoitajan sairausvastaanotto