Työterveyshuolto

 

Verenpaineen mittaus

Linkki tiedotteeseen: Mehiläinen Työelämäpalvelut 18.6.2018 alkaen 

Osoite 18.6.2018 alkaen Karjalahdenkatu 7, 94600 Kemi

AJANVARAUS 18.6.2018 alkaen:
Huom! kaikki vastaanotot toimivat ajanvarauksella (myös akuuttivastaanotto aamuisin)
Ajanvaraukset työterveyshoitajille verkossa www.mehilainen.fi/ajanvaraus – sivun kautta.
Muut ajanvaraukset työterveyteen paikallisesta palvelunumerosta p. 010 414 0160.
Ajanvaraus työterveyslääkäreiden vastaanotolle vain palvelunumeron kautta.

LABORATORIO:
 18.6.2018 alkaen laboratorio toimii Kemin ja Tornion Mehiläisen toimipisteissä.
Laboratorionäytteet otetaan ajanvarauksella. Ajanvarauksen voit tehdä www.mehilainen.fi/ajanvaraus – osoitteen kautta tai palvelunumerosta 010 414 0160.
HUOM! jos sinulla on ennen 18.6.2018 tehty laboratoriolähete, ole yhteydessä omaan työterveyshoitajaasi ennen laboratoriokäyntiä, jotta lähete voidaan kirjata Mehiläisen tietojärjestelmään.

KUVANTAMISEN PALVELUT:
Kuvantamisen palvelut tuotetaan Länsi-Pohjan keskussairaalassa.
Osoite: Kauppakatu 25, Kemi
Avoinna maanantaista torstaihin klo 8.00-15.00 ja perjantaisin klo 8.00-14.00
Ajanvaraus kuvantamisen palveluihin p. 040 149 13 20.

Sähköpostiosoitteet 18.6.2018 alkaen: etunimi.sukunimi@mehilainen.fi

_______________________________________________________________________________________

Kohderyhmä
Työterveyshuolto tuottaa ennaltaehkäiseviä työterveyshuoltopalveluja sekä yleislääkäritasoisia työterveyspainotteisia sairaanhoitajapalveluja työnantajille / yrittäjille, jotka ovat tehneet työterveyshuoltosopimuksen Kemin terveyskeskuksen työterveyshuollon kanssa. Palveluihin ovat oikeutettuja näiden työpaikkojen henkilökunta.

Työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän yhteistyön tavoitteena on

 •  terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö
 •  työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy
 •  työntekijän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa

Lakisääteinen työterveyshuolto

 •  työpaikkaselvitykset
 •  tietojen antaminen ja ohjaus
 •  ensiapuvalmiuden järjestämiseen osallistuminen
 •  työ- ja työmatkatapaturmien hoito
 •  työperäisten sairauksien ja ammattitautien hoito
 •  vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen sekä kuntoutukseen ohjaaminen
 •  terveystarkastukset
 •  työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistuminen

Kokonaisvaltainen työterveyshuolto
Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työnantajan / yrittäjän tekemän työterveyshuoltosopimuksen mukaisessa laajuudessa

 •  yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito
 •  työterveyshoitajan sairausvastaanotto