Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke 1.2.2016 – 30.4.2019

Kalat logolla

Toteuttaja Kemin kaupunki / Työllisyyspalvelut

Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaisia työn tekemisen muotoja ja kehittää pitkäaikaistyöttömien tarpeita vastaavia palveluja, pyrkiä löytämään työpaikkoja ja jatkopolkuja, ja tehostaa työllisyydenhoidon toimijoiden välistä yhteistyötä. Työllistymisen edistämiseen ja uuden työn löytämiseen tähdätään:

1) uudenlaisen toiminnallisen, kumppanuussopimuksiin pohjautuvan kehittämisen ja

2) asiakasprosessien kehittämisen/työllistymisen palvelupolkujen rakentamisen kautta.

Hankkeessa hyödynnetään ja yhteensovitetaan toiminnallisesti työllisyydenhoitoon liittyviä toimijoita sekä Kemin kaupungin että sidosryhmien työllisyydenhoidon palveluja. Yhteistyötä pk­sektorin kanssa lisätään uuden työn kehittämisen näkökulmasta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat:

  • yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet heikossa työmarkkina­asemassa olevat kemiläiset, jotka ovat kouluttautumis­ tai työllistymisvaiheessa, erityisesti alle 30­-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat
  • työnantajat ja 3. sektorin toimijat
  • tai kemiläiset, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä 12 kk eivätkä sinä aikana ole osallistuneet työllisyyttä edistäviin palveluihin

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Hanna Alila, puh. 040­ 537 6261

Palvelukoordinaattori Mirja Tuomela, puh. 040­ 352 4970

Projektisihteeri Anne Rahkola, puh. 040 653 3101

etunimi.sukunimi (a) kemi.fi

www.facebook.com/Kemintyollisyysjaelinvoimahanke

AJANKOHTAISTA

+60 v infotilaisuuksien materiaalit:

Kemin työllisyyspalvelut

yli 60 v.Kelapptx

Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke

Työttömien tervpalvelut (1)

Koko Kemi Liikkuu -hanke

*****

12.10.2017 järjestetyn Hyviä käytäntöjä työllisyyshankkeissa -seminaarin materiaalit:

Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke

Sokra-Kemi12102017

SOPPI -esitys seminaari 12.10.2017

CASET.2015.2017

TUUNAUS-seminaari-121017

SOKU-esitys 12.10.2017

SOKU-hankkeen video