Kuntakokeilu-hanke, päättynyt 31.12.2015

Kemiläinen työllistämismalli

Tervetuloa hankkeen kotisivuille!

Olemme osa hallitusohjelman mukaista kuntakokeilua, jonka tavoitteena on kunnan koordinoimana ja eri toimijoiden entistä tiiviimmän yhteistyön avulla vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. Panostamme asiakaslähtöisyyteen, suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen toiminnassamme. Vain tekemällä toisin voidaan saada aikaan uudenlaisia tuloksia ja vaikutuksia. Haastammekin siis mukaan kaikki työllisyyden parissa toimijat luomaan yhdessä kemiläistä työllistämismallia!

Nämä sivut tarjoavat kattavasti tietoa hankkeesta ja esittelevät hankehenkilöstön. Ajan kanssa sivuille päivitetään tietoa hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista.

 

Kemi-lisä

Ajankohtaista

 
  
 

----------------------------------------

 

tyottoman_opas_kuvabanneri_250x233

Hautomo-osuuskunta

Kemin Osaajien Osuuskunta on nyt perustettu.
Osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneet voivat edelleen ilmoittautua Timolle mikäli haluavat osallistua toimintaan. 

Lisätietoja antaa
Timo Haikola
timo.haikola@digipolis.fi
puh. 040 353 9388.

Ohjausryhmä

Kaupungin organisaatiossa hanke sijoittuu kehittämis- ja talousosastolle.

Hankkeenohjausryhmänä toimii Kemin kaupungin työllisyyden seurantaryhmä ja siihen on kutsuttu lisäksi työmarkkinajärjestöjen, yrittäjäjärjestön ja koulutuksen järjestäjien edustajat.

Ohjausryhmässä on edustus seuraavilta toimialoilta:

  • Kehittämis- ja talousosasto
  • Elinkeinotoimi
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut 
  • Sivistyspalveluosasto 
  • TE-toimisto
  • TYP
  • Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiö
  • Kela
  • Järjestökeskus Majakka 
  • Työmarkkinajärjestöjen, Yrittäjien ja teollisuuden edustus, Koulutuskuntayhtymä Lappian ja Kemi-Tornion Amk:n edustus

Hankkeen muina sidosryhminä ovat alueen muut toimijat, palveluntuottajat ja kehittämishankkeet