Tavoitteet ja tulokset

Kemiläinen työllistämismalli- hankkeen tarkoituksena on luoda kemiläinen työllistymismalli, joka toimiessaan tuottaa monipuolisia ja koordinoituja työllisyyspalveluja ja tarjoaa työnhakijalle joustavat ja yksilölliset työllistymis-, koulutus- ja kuntoutuspolut. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaista yrittäjien, oppilaitosten ja työllisyyspalvelujen yhteistyötä pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymisen lisäämiseksi. Hankkeella pyritään lisäämään työttömänä olevien työelämäosallisuutta ja hyvinvointia ja vähentämään syrjäytymistä. Hanke edistää myös työttömyydestä aiheutuvien terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista ja työttömänä olevien nuorten ja aikuisten osallisuutta.

Kuntatalouden kannalta on merkittävää saada toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen maksatuksen kuntaosuus pienenemään. Hankkeessa pyritään selvittämään työteon esteitä ja kannustinloukkuja ja saamaan työn tekeminen ”kannattavaksi”. Kemiläinen työllistämismalli- hankkeessa hyödynnetään sekä kuntakokeilun että nuorten yhteiskuntatakuun tuomia mahdollisuuksia.

Hanke nojautuu olemassa oleviin henkilöstöresursseihin, palvelurakenteisiin ja organisaatioihin, jotta hankkeen jälkeen Kemissä on toimivat työllisyyspalvelut. Hankkeen tehtävänä on työllisyydenhoidon prosessien yhteensovittaminen, tulostavoitteisiin liittyvä johtaminen ja tavoitteiden seuranta.

Hankkeen tuloksena syntyy Kemiläinen työllistämismalli, jossa

  • Asiakasohjausprosessit ja työllisyyden hoitopalvelut on koordinoitu.
  • Asiakkaat pääsevät yksilöllisesti suunniteltua polkua pitkin koulutukseen, työhön, työhönvalmennukseen tai -kuntoutukseen.
  • Yrittäjien, oppilaitosten ja työllisyyspalvelujen yhteistyö toimii. Yrittäjien kanssa on sovittu ns. työnetsijätoiminnosta, jossa työttömille etsitään työpaikka tai harjoittelupaikka avoimilta työmarkkinoilta. Yritykset toteuttavat yhteiskuntavastuutaan erityisesti nuorten työttömyyden vähentämisessä.
  • Meri-Lapin työhönvalmennussäätiö tuottaa Kemin kaupungille työhönvalmennus- ja kuntoutuspalveluita kaupungin tilaamien tarpeiden mukaan. Säätö tuottaa työhönvalmennus ja -ohjauspalvelua sekä yrityksiin sijoittuville työllistetyille että yrityksissä työhönvalmennuksessa oleville asiakkaille. Säätiö antaa tukea, ohjausta ja ryhmäpalveluja myös kaupungin omissa yksiköissä kuntouttavassa työtoiminnassa tai työelämävalmennuksessa oleville työttömille.
  • Työllisyyspalvelujen seurantajärjestelmä on luotu
  • Kuntoutuksen palveluohjauksen malli on kehitetty ja on käytössä