Yritysyhteistyö

Keskeisenä osana Kemiläistä työllistämismalli -hanketta on yritysyhteistyön kehittäminen, jonka tavoitteena on luoda uudenlaisia yhteistyömalleja alueen yrittäjien kanssa. Yrityskäynneillä arvioidaan yhdessä yrittäjän kanssa sitä, minkälaisia mahdollisia työ- ja harjoittelupaikkoja yrityksessä voisi olla tarjolla hankkeen kohderyhmälle. Samalla kartoitetaan mahdolliset piilotyöpaikat. Piilotyöpaikka on työtilaisuus, johon ei ole ehditty tai ei aiotakaan hakea henkilöä julkisen haun kautta. Useissa yrityksissä työpaikka kuitenkin täytetään, jos sopiva henkilö ilmestyy sitä kysymään. Lisäksi selvitetään yrityksen arvio tulevasta työvoiman tarpeesta.

Hankkeessa kartoitetaan myös mahdolliset "silpputyöt". Yrityskoordinaattori kokoaa niistä mielekkäitä työtehtäväkokonaisuuksia, joita tekemään palkataan hankkeen kohderyhmään kuuluvia työnhakijoita. Työntekijät ovat palkkasuhteessa Meri-Lapin Työhönvalmennus-säätiöön, joka hoitaa työntekijöiden työnantajavelvoitteet. Työ tehdään yrityksissä, joita laskutetaan tehdystä työstä.

Yritykseen sijoittuvan työntekijän tueksi tarjotaan tarpeen mukaan mm. työhönvalmentajan tukea työn alkuvaiheeseen (perehdyttämiseen), palkkatukea ja oppisopimuskoulutusta. Yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä haetaan uusia työllistämismalleja, jotka tukevat työnhakijoiden polkuja kohti avoimia työmarkkinoita.

Työttömyyden taustalla

1. Työllisyyden kuntakokeilu on tarkoitettu työnhakijoille, joilla
     - työttömyys on jatkunut pitkään

 • yhteensä yli 500 pv
  tai
 • yhtäjaksoisesti vähintään 12 kk

2. Työttömyyden pitkittymiseen on monia syitä, joista keskeisiä mm.

 • vanhentunut tai puutteellinen koulutus, usein pelkkä peruskoulupohja
 • oma ammattiala on kadonnut tai oman alan töitä ei ole tarjolla
 • äitiys-, vanhempainloma ja/tai hoitovapaa, minkä jälkeen ei ole ollut työpaikkaa, mihin palata (kotiäidit)
 • sairastuminen on katkaissut työuran
 • asenne ikääntyneitä työnhakijoita kohtaan, +50 v.
 • omalla ammattialalla kilpailua työpaikoista, esim. toimistoalalla hakijoita yhteen paikkaan 50-100
 • toistuvat pettymykset laskevat motivaatiota /passivoituminen (itsensä suojaaminen)

Pitkittyneestä työttömyydestä huolimatta nämä työhakijat ovat työelämään suuntautuneita, mutta palatakseen työmarkkinoille tarvitsevat usein

 • osaamisen kehittämistä
 • tukea ja ohjausta

Työllistämisprosessi on

 • suunnitelmallista
 • tavoitteellista
 • työelämään suuntautunutta
 • voi kestää jopa 3-5 vuotta
 • onnistumisen edellytyksenä on oikea-aikaiset työhallinnon ja kunnan palvelut

Mitä voimme työnantajille tarjota?

1) Työntekijöitä, jotka ovat osoittaneet

 • motivaationsa
 • työkykynsä
 • työelämätaitonsa
 • jopa osaamisensa

2) Työhönvalmentajan/yhteyshenkilön palvelut, kuten esim.

 • työhön perehdyttäminen
 • työssä tukeminen ja ohjaus
 • pulmatilateiden ratkaisussa avustaminen
 • ohjausta ja neuvontaa työllistämispalvelujen käytössä

3) Mahdollisuus TE-toimiston myöntämään taloudelliseen kompensaatioon

 • pitkään työelämästä poissa olleen henkilön palkkaamiseen
 • osatyökykyisen palkkaamiseen