Lapin alueellinen työllisyyskokeilu

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu nyt käynnissä

Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä ja Tornio ovat aloittaneet Lapin alueellisen työllisyyskokeilun. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaistyöttömille suunnattuja palveluja ja luoda toimintamalli, joka edistää työllistymistä asiakaslähtöisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on edistää pääsyä työmarkkinoille, vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä aiheutuvia menoja julkiselle taloudelle sekä edistää uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä ja yritysten kasvua.

Kokeilun alkaessa kunnat vastaavat niiden työnhakijoiden työllisyyspalveluista, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta ja jotka eivät sinä aikana ole olleet työllistymistä edistävässä palvelussa. Lapin alueella kokeilun kohderyhmään kuuluu noin 2 800 henkilöä.

Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevassa maakunnassa osana kasvupalveluja. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen ja kehitysyhtiöiden, säätiöiden, oppilaitosten, Lapin TE-toimiston ja Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Palveluvastuu siirtyi Lapin TE-toimistolta kunnille 1.8. alkaen. Kunnat ottavat heille siirtyviin asiakkaisiin yhteyttä alkusyksystä alkaen. Kemissä asiakastyöstä vastaa Kemin kaupungin työllisyyspalvelut, os. Valtakatu 26.

Muutoksella ei ole vaikutuksia asiakkaiden työttömyysetuuteen. Jos työtön työnhakija on sopinut TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai tehtävistä, ne on hoidettava sovitusti määräaikaan mennessä, jotta työttömyysturvaan ei tule katkoksia.

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Sen taustalla on laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta (505/2017). Kokeilualueita on Suomessa yhteensä yhdeksän, joista viidessä on kyse samankaltaisesta työvoimapalvelujen tarjoamisvastuun siirtämisestä asiakkaiden kotikunnille.

Lisätietoja kokeilusta Kemin osalta antavat
Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala puh. 040 674 8355
Palveluohjaaja Maija Saarenpää puh. 040 156 2556
Palveluohjaaja Maria Viinikka puh. 040 156 2474
Sosiaaliohjaaja Katri Kujala puh. 050 573 1512
Sosiaaliohjaaja Pirkko Pehkonen puh. 050 447 6466