Lasten kotihoidontuki

Alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat voivat hoitaa lastaan kotona vaihtoehtona kunnalliselle päivähoitopaikalle. Kotona hoitamista tukemaan tarkoitetun lasten kotihoidontuen voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidontukea haetaan Kansaneläkelaitokselta.

Myös perheen muista kotona hoidettavista alle 7-vuotiaista lapsista voidaan maksaa hoitoraha. Lisäksi perhe voi saada tulosidonnaista hoitolisää.

Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan järjestämässä päivähoidossa. Osapäiväisessä esiopetuksessa olevasta seuraavana vuonna koulun aloittavasta lapsesta voi saada hoitorahan, jos perheessä on toinen lapsi, joka on alle 3-vuotias.

Joustavaa hoitorahaa maksetaan silloin, kun vanhempi lyhentää työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsensa vuoksi enintään 30 tuntiin viikossa. Joustavaa hoitorahaa ei myönnetä yli 3-vuotiaasta lapsesta.

Osittaista hoitorahaa maksetaan ensimmäistä ja toista luokkaa käyvän lapsen vanhemmalle, mikäli vanhempi lyhentää työaikaansa enintään 30 tuntiin viikossa lapsen hoidon vuoksi.

Perheellä on myös mahdollisuus hakea yksityisen hoidon tukea, jos se palkkaa itse lapselleen hoitajan. Tuen saannin edellytyksenä on, että kunnan päivähoidon johtaja hyväksyy perheen palkkaaman hoitajan.

Kelan sivuilta lisää asiasta.