Varda-Varhaiskasvatuksen tietovaranto

 

Kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kerää varhaiskasvatuksen tiedot valtakunnallisesti yhteen paikkaan vuoden 2019 alusta lähtien.
Tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön.
Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), joka astui voimaan 1.9.2018.
Tietovarannon käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 1.1.2019 lähtien.
Kaikki varhaiskasvatustoimijat ovat tuottaneet tiedot Varda-tietovarantoon viimeistään vuoden 2020 loppupuolella.

Opetushallitus vastaa tietovarannon ylläpidosta ja tietojen luovuttamisesta esimerkiksi viranomaisten käyttöön.
Ylläpitotehtäviin liittyen Opetushallitus antaa mm. määräyksiä ja ohjeita varhaiskasvatustoimijoille.

Mikä on varda?-esite

Opetushallitus Varda