Varda-Varhaiskasvatuksen tietovaranto

 

Kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kerää varhaiskasvatuksen tiedot valtakunnallisesti yhteen paikkaan vuoden 2019 alusta lähtien.
Tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön.
Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), joka astui voimaan 1.9.2018.
Tietovarannon käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 1.1.2019 lähtien.

  • varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista
  • varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan
  • varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Kaikki varhaiskasvatustoimijat ovat tuottaneet tiedot Varda-tietovarantoon viimeistään vuoden 2020 loppupuolella.

Opetushallitus vastaa tietovarannon ylläpidosta ja tietojen luovuttamisesta esimerkiksi viranomaisten käyttöön.
Ylläpitotehtäviin liittyen Opetushallitus antaa mm. määräyksiä ja ohjeita varhaiskasvatustoimijoille.

Mikä on varda?-esite

Opetushallitus Varda

 

Asiakirjat

Varda tiedote - huoltajatietojen siirtäminen

Varda tiedote - lasten tietojen siirtäminen

Varda rekisteriseloste -lapset

Varda rekisteriseloste -lasten huoltajat

Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomake