Varhaiserityiskasvatus

 

Lapsi voi tarvita erityistä tukea, kasvatusta ja hoitoa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tueksi.
Hänellä voi olla myös kielen kehityksen ja oppimisvalmiuksien haasteita tai vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta ovat huolissaan lapsen kehityksestä.
Erityistä kasvatusta ja hoitoa tarvitseville lapsille tehdään varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) tai
HOJKS ( henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhdessä lapsen vanhempien, päivähoidon henkilökunnan sekä mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa. VEO (varhaiskasvatuksen erityisopettaja) on mukana hoitosuhteen alusta alkaen.
Jos vanhemmat ovat huolissaan lapsesnsa kehityksestä, he voivat ottaa yhteyttä alueensa varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat:

Eija Saarela 040 838 7408
eija.saarela(at)edukemi.fi

Mia Palokangas 040 631 4640
mia.palokangas(at)edukemi.fi

Tiina Ylinampa 040 652 7052
tiina.ylinampa(at)edukemi.fi

Hanna Mäki 040 630 3401
hanna.maki(at)edukemi.fi