Vuorohoito

Kaivolinnan päiväkodin vuorohoito

Vuorohoito  on tarkoitettu lapsille, joiden huoltajien työaika tai opiskelu sijoittuu klo 17.00-6.30 väliseen aikaan tai viikonlopuille. Huoltajan harrastukset, vapaa-ajan matkat tms. eivät oikeuta vuorohoidon käyttöön. Myöskään huoltajan vapaapäivinä lapsella ei ole oikeutta vuorohoitoon.

Säännöllisesti vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan Kaivolinnan päiväkotiin.
Satunnaisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille tehdään Kaivolinnan päiväkotiin rinnakkaissijoitus,
jolloin he ovat omassa päiväkodissa  päivinä, jolloin hoitoaika sijoittuu klo 6.30-17 välille.

Vuorohoitoyksikkö on auki lasten ilmoitettujen hoitoaikojen mukaan.
Hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti viimeistään sunnuntai-iltana viikon päästä alkavalle viikolle.
Jotta työntekijäresurssi voidaan suunnitella ja käyttää järkevästi, varaa lapsellesi hoito vain
todellisen tarpeen mukaan.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä vuorohoidosta

 

Kuka saa hoitopaikan vuorohoitoyksiköstä?
Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin avoinna oleva  päiväkoti on tarkoitettu niille perheille,
jotka huoltajien työn tai opiskelun vuoksi (esim. vuorotyö) tarvitsevat lapsilleen hoitoa tavanomaisesta aukiolosta poiketen.

Kuinka aikaisin ja miten varaan hoitoajat?
Hoito varataan riittävän ajoissa sähköisesti viimeistään kuitenkin sunnuntaina viikon päästä alkavalle viikolle.
Työmatkaan kuluva aika huomioidaan lapsen hoitoaikaa suunniteltaessa.
Jos huoltaja tekee yötyötä, yövuoron jälkeiseen nukkuma-aikaan varataan noin 8 tuntia siitä alkaen, kun vanhempi on kotiutunut.

Miksi hoitovaraukset on tehtävä etukäteen?
Vuorohoitoyksikön aukiolo perustuu lasten todelliseen hoidontarpeeseen ja henkilökunta mitoitetaan tarkasti hoitovarausten mukaisesti. Hoitovarauksella taataan se, että henkilökuntaa on riittävästi paikalla tarjoamassa hoitoa, kasvatusta ja opetusta ja näin varmistetaan lapselle laadukas varhaiskasvatus myös vuorohoidossa. Hoitovarausten perusteella tilataan lapsille päivittäiset ateriat.
Lasten turvallisuuden vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että henkilökunta tietää mihin aikaan lapset tulevat ja lähtevät.

Mitä jos unohdin varata hoitoajat?
Mikäli hoitoaikailmoitus on jäänyt tekemättä, lapselle ei voida taata hoitoa tarvittavana aikana.
Tässä tapauksessa laita pikaisesti hoitoajat sähköpostilla
kaivolinnan.paivakoti@edukemi.fi.
Sinulle vastataan parin päivän sisällä, mahtuuko lapsesi hoitoon ilmoittaminasi aikoina.

Jos joudun ylitöihin?
Jos joudut ylitöihin/töihin vapaapäivänä, tarkista aina päiväkodista mahtuuko lapsesi hoitoon ennen kuin lupaudut.

Jos sairastun itse, voinko tuoda lapseni hoitoon?
Oman sairautesi aikana tai hoitaessasi lapsen sairastunutta sisarusta kotona lapsesi voi olla hoidossa klo 9-15 välillä.
Sovi hoidosta lapsesi ryhmän henkilökunnan kanssa. Lapsella ei ole tällöin oikeutta vuorohoitoon.  

Voinko tuoda lapseni hoitoon, kun olen itse vapaapäivällä?
Huoltajan / puolison / avopuolison vapaapäivät ovat aina myös lapsen vapaapäiviä.
Mahdollisesta hoidosta näinä päivinä on aina erikseen sovittava henkilökunnan kanssa.
Viikonlopuille sattuvat vapaat ovat aina myös lapsen vapaapäiviä.

Voinko tuoda lapseni vuorohoitoon omien henkilökohtaisten menojeni vuoksi?
Emme tarjoa vuorohoitoa harrastustoiminnan ja vapaa-ajan/iltarientojen takia.
Vuorohoitoa tarjotaan vain huoltajien työn tai opiskelun vuoksi.

Saako lapseni jatkaa samassa päiväkodissa, jos vuorohoidon tarve päättyy?
Kun vuorohoidon tarve päättyy, lapselle järjestetään mahdollisimman pian hoidon tarpeen mukainen hoitopaikka toisesta päiväkodista. Uusi päiväkoti voi olla joku muukin päiväkoti kuin se, jota perhe ensisijaisesti toivoo.

Mihin aikaan lapseni saa päiväkodissa ateriat?
Vuorohoidossa tarjottavat ateriat ovat aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Lapselle kuuluu hänelle varatun hoidon mukaiset ateriat.