Ympäristö ja luonto

Ison-Raiskon rantaa

Kemin kaupungin ympäristöjaosto huolehtii rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta. Sen tehtävänä on vastata toimialansa tuotannon, talouden ja organisaation kehittämisestä, tavoitteiden asettamisesta ja tulosten seurannasta. Lisäksi se ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta.

Kemin kaupungin ympäristöterveysvalvonta (terveystarkastajat) ja eläinlääkintähuolto (eläinlääkäri) hoidetaan Tornion kaupungin toimesta (laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta). Kemin kaupungin terveystarkastajien työhuoneet ovat kuitenkin Kemin kaupungin kaupungintalolla (Valtakatu 26, 94100 Kemi, 5 . kerros). Terveystarkastajien ja eläinlääkäreiden yhteystiedot löytyvät Tornion kaupungin internet-sivuilta.

VehreaKemi