Valtakatu 26, 94100 Kemi, Vaihde 016 - 259 111, Fax 016 - 259 220, kirjaamo@kemi.fi

 Etusivu


Kemi-Info

  
  Matkailu
    
  Hallinto ja päätöksenteko

Osallistu ja vaikuta

Kemin kartta

Yhteystiedot
   SAUVOSAAREN SAIRAALA
   Sauvosaarenkatu 24
   94100 Kemi              
   Osasto 1
  Osaston kanslia / hoitajat puh. 016 - 259 729
  Osastonhoitaja Teija Kinnunen
  puh. 016-259728,   040-5274245

  Osasto 2
  Osaston kanslia / hoitajat puh. 016 - 259 733
  Osastonhoitaja Anne Juustovaara
  puh. 016-259737,   040-  7175121

 
 Sauvosaaren sairaalan vuodeosasto 1: n kanslia            
Sauvosaaren sairaalassa hoidetaan perusterveydenhuollon sairaanhoitoa ja pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevia potilaita.  Kuntoutuvalla ja voimavaralähtöisellä hoitotyöllä tuetaan ja autetaan hoidettavien selviytymistä sairaalahoidon jälkeen kotona, tuetussa palveluasumisessa tai vanhainkodissa sekä luodaan edellytykset mahdollisimman hyvään loppuelämään.

Sairaala toimii geriatrian sairaanhoitoon kouluttavana yksikkönä.
Osasto 1 on 40 paikkainen pitkäaikaissairaanhoidon hoivayksikkö. Osastolla on voimavaralähtöinen hoitotyönmalli, jossa yksilöllistä ja voimavaralähtöistä hoitoa tarjoaa innostunut ja osaava, jatkuvasti omaa ja osaston toimintaa kehittävä henkilökunta. Potilaiden hoidossa huomioidaan heidän jäljellä olevat voimavaransa. Hoitajien työtä ohjaavat yhteisesti sovitut hoitotyönperiaatteet ja -arvot, joiden avulla luodaan edellytykset mahdollisimman hyvää elämään ilman vaikeita oireita tai kipuja.  Osastolla hoidetaan myös saattohoitopotilaita.

Osasto 2 on 36-38 paikkainen yksikkö, joka tarjoaa sairaanhoidollista, kuntouttavaa ja voimavaralähtöistä hoitoa eri erikoisalojen jatkokuntoutus-, tarkkailu-, päivystys-, saattohoito- ja pitkäaikaispotilaille. Osasto toimii myös tarvittaessa saattohoidon tukiosastona kotona, palvelutaloilla ja vanhainkodilla toteutettavalle saattohoidolle.


 


 


 

Kemin kaupunki,  Valtakatu 26, 94100 Kemi, Vaihde 016 - 259 111, Fax 016 - 259 220, kirjaamo@kemi.fi