Valtakatu 26, 94100 Kemi, Vaihde 016 - 259 111, Fax 016 - 259 220, kirjaamo@kemi.fi

 Etusivu


Kemi-Info

  
  Matkailu
    
  Hallinto ja päätöksenteko

Osallistu ja vaikuta

Kemin kartta

Yhteystiedot
   SAUVOSAAREN SAIRAALA
   Sauvosaarenkatu 24
   94100 Kemi              
 
  Osasto 1

  Osaston kanslia / hoitajat puh. 016 - 259 729
  Osastonhoitaja Teija Kinnunen
  puh. 016 - 259728,   040 - 5274245

  Osasto 2
  Osaston kanslia / hoitajat puh. 016 - 259 733
  Osastonhoitaja Anne Juustovaara
  puh. 016 - 259737,   040 - 7175121
 
  Kotisairaala
 
Osasto 1:n yhteystiedot

  Päiväsairaala
 
puh. 016 - 259 760
 Sauvosaaren sairaalan vuodeosasto 1: n kanslia            
Sauvosaaren sairaalassa hoidetaan perusterveydenhuollon sairaanhoitoa ja pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevia potilaita. Kuntoutumista tukevalla ja voimavaralähtöisellä hoitotyöllä edistetään potilaiden terveyttä. Hoidon tavoitteena on, että potilaat voivat palata sairaalahoidon jälkeen kotiin, tuettuun palveluasumisyksikköön tai vanhainkotiin. Saattopotilaiden hoidon tavoitteena on luoda edellytykset mahdollisimman hyvään loppuelämään.
Osastot 1 ja 2 ovat 34-paikkaisia ympärivuorokautista sairaanhoidollista ja jatkokuntoutushoitoa tarjoavia yksikköjä. Osastoilla hoidetaan aikuisia kirurgisia-, sisätauti-, neurologisia-, psykiatrisia-, päihde- ja saattohoitopotilaita. Osastoilla hoidetaan myös pitkäaikaissairaanhoidon potilaita, jotka odottavat jatkoasumisen paikkaa palvelutalolle tai tehostetun palveluasumisen yksikköön. Hoidon tavoitteena on potilaan parhaan mahdollisen toimintakyvyn palautuminen ja terveyden edistäminen. Potilaan kuntoutumista tukevalla ja voimavaralähtöisellä hoitotyöllä pyritään mahdollisimman lyhyisiin hoitojaksoihin osastoilla. Osasto 1 on kotisairaalan tukiosasto yöaikana.
 
Kotisairaala
Kotisairaalan toiminta on lääkärijohtoista sairaalatasoista ympärivuorokautisen valmiuden tarjoavaa sairaanhoitoa kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Sairaanhoitaja käy kotonanne tai te voitte käydä kotisairaalan tiloissa Sauvosaarenkatu 24 1. krs. Käynnit toteutetaan kaikkina viikonpäivinä klo 7 - 21 ja ne sovitaan erikseen hoitonne mukaan. Lääkärin kotikäynti tai vastaanotto sovitaan erikseen tarpeen mukaan.
 
Päiväsairaala
Päiväsairaalatoiminnan tavoitteena on tukea ja lisätä asiakkaiden ja heidän omaistensa terveyttä ja elämänhallintaa kotona selviytymisessä. Lisäksi toiminnan tavoitteena on vähentää asiakkaiden päivystyskäyntejä sekä siirtää palveluasumisen tarvetta myöhempään. Päiväsairaalan toiminta mahdollistaa asiakkaiden kotona selviytymistä varhaisella puuttumisella sairaanhoidollisin keinoin sekä verkostoitumisella eri yhteistyötahojen kanssa. Päiväsairaala toimii arkisin.

Kemin kaupunki,  Valtakatu 26, 94100 Kemi, Vaihde 016 - 259 111, Fax 016 - 259 220, kirjaamo@kemi.fi