Valtakatu 26, 94100 Kemi, Vaihde 016 - 259 111, Fax 016 - 259 220, kirjaamo@kemi.fi

 Etusivu


Kemi-Info

  
  Matkailu
    
  Hallinto ja päätöksenteko

Osallistu ja vaikuta

Kemin kartta

Yhteystiedot
TOIMEENTULOTUKI

Toimeentulotuki on lakisääteistä  viimesijaista taloudellista tukea tilanteessa, jossa henkilön tai perheen omat tulot tai varat eivät riitä.


Oikeus toimeentulotuen saantiin selvitetään sosiaalitoimistossa tekemällä normilaskelma, jossa otetaan huomioon hakijan ja perheen kaikki tulot (palkka, eläke, työttömyysturva yms.) ja varat (pankkitalletukset, osakkeet, omaisuus yms.). Hakijan / perheen tuloista vähennetään toimeentulotukeen oikeuttavat menot, joita ovat esimerkiksi asumismenot ja terveydenhuoltomenot. Lisäksi tuloista vähennetään lakisääteisen perusosan suuruus. Perusosa on lailla säädetty summa, joka vuosittain tarkistetaan / vahvistetaan asetuksella.

Toimeentulotukea haetaan sosiaalitoimistosta joko varaamalla aika tai jättämällä kirjallinen hakemus.
Toimeentulotuen hakemuslomakkeen saat sosiaalitoimistosta (Keskuspuistokatu 30, 2 krs) tai tulostamalla lomakkeen oheisesta linkistä. Täytetty toimeentulotukihakemus liitteineen palautetaan sosiaalitoimistoon (kesäkuukausina opiskelijan lisäliite). Asianmukaisesti täytettyyn hakemukseen on tehtävä päätös seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaalle on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta annettava tai lähetettävä yksilöity kehotus hakemuksen täydentämiseksi määräajassa. Päätös toimeentulotuesta on annettava viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun täydennetty hakemus on saapunut.

Laki toimeentulotuesta (1412 /1997) määrittelee toimeentulotuen myöntämisen perusteet. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut oppaan toimeentulotukilain soveltajille. Sosiaali- ja terveysministeriön kannanotot ja tulkintasuositukset on tarkoitettu suosituksiksi tukemaan kunnissa tapahtuvaa toimeentulotukityötä ja päätöksentekoa. Toimeentulotuen myöntämiseen sisältyy kuitenkin aina yksilö- ja perhekohtaista tarveharkintaa. Lisäksi olosuhteet kunnissa vaihtelevat huomattavasti. Kunnilla on oikeus harkita mm. huomioon otettavien kustannusten tarpeellista suuruutta. Lisäksi kunnilla on oikeus antaa ohjeellisia suosituksia päätöksenteon tueksi. Ehkäisevää toimeentulotukea kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaan.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 30.8.2012 §125 vahvistanut ohjeellisen suosituksen toimeentulotuen menettelytavoista Kemissä.


Sosiaalitoimiston palveluaika klo 8 - 12 ja 13 - 15
Neuvonta ja ajanvaraus: puh. 016 - 259 494 / Martti Parviainen / Eija Heikkil
ä
_______________________________________________________________
 

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika klo 10 - 11
Sosiaaliohjaajien
puhelinaika  klo 10 -11
Pyydämme käyttämään alla olevia suoria puhelinnumeroita.

(258-alkuiset puhelinnumerot käytössä vain puhelinaikoina)
 
 016 - 258 777 Järvinen, Eija vastaava sosiaalityöntekijä
 016 - 258 785 Lassila Marika sosiaalityöntekijä
 016 - 258 783 Savikuja Jari sosiaalityöntekijä
 016 - 258 797 Holland Päivi vs. sosiaalityöntekijä
     
016 - 258 770 Hiukka Anne sosiaaliohjaaja
016 - 258 700 Kujala Katri vs. sosiaaliohjaaja
016 - 258 774 Pehkonen Pirkko sosiaaliohjaaja
016 -  258 778 Karppinen Tiina etuuskäsittelijä
016 -  259 509 Komokallio Eija etuuskäsittelijä
040 - 8649032 Mikkanen Anneli etuuskäsittelijä
016 -  258 781 Mäkelä Kati etuuskäsittelijä

Kemin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalitoimisto
Keskuspuistokatu 30
94100 KEMI
________________________________________________________

Verkkoneuvonnassa myös toimeentulotukilaskuri

                   

 

 

Kemin kaupunki,  Valtakatu 26, 94100 Kemi, Vaihde 016 - 259 111, Fax 016 - 259 220, kirjaamo@kemi.fi