Valtakatu 26, 94100 Kemi, Vaihde 016 - 259 111, Fax 016 - 259 220, kirjaamo@kemi.fi

EnglishEtusivu


Kemi-Info

  
  Matkailu
    
  Hallinto ja päätöksenteko

Osallistu ja vaikuta

Kemin kartta

Yhteystiedot
          Yleiset vaalit
Yhteystiedot
Presidentinvaali
  Ajankohtaista
  Ennakkoäänestys
  Kotiäänestys
  Laitosäänestys
  Vaalipäivän äänestys
Eduskuntavaalit
Europarlamenttivaalit
Kunnallisvaalit

 

 

Tasavallan presidentinvaali  sunnuntaina 22.1.2012 klo 9 - 20 ja
mahdollinen toinen päivä on 5.2.2012 klo 9 - 20.Ennakkoäänestys kotimaassa: 11. - 17.1. (keskiviikosta tiistaihin).
Toinen mahdollinen ennakkoäänestys kotimaassa 25.  - 31.1.
 
Äänestäminen presidentinvaalissa

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen,
joka viimeistään vaalipäivänä 22.1.2012 täyttää 18 vuotta.

Henkilöllisyystodistus mukaan!

Yleistä äänioikeudesta

Äänioikeus on yleinen: Se perustuu sellaisiin edellytyksiin, jotka kansalaisella yleensä ovat, esimerkiksi Suomen kansalaisuus ja 18 vuoden ikä.

Äänioikeus on yhtäläinen: Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni.

Äänioikeus on luovuttamaton oikeus: Äänioikeutta on käytettävä aina henkilökohtaisesti. Kukaan ei voi äänestää toisen puolesta.

Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus: Jokainen äänioikeutettu päättää itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.

Äänioikeuteen liittyy vaalisalaisuus: Kukaan, sen enempää vaaliviranomaiset kuin muutkaan äänestäjät eivät voi saada tietää, ketä ehdokasta äänestäjä äänesti. Äänestäjä ei myöskään itse voi jälkikäteen todistaa, ketä ehdokasta hän äänesti. Vaalijärjestelyiden on turvattava vaalisalaisuuden toteutuminen.

 
 
 
Ajankohtaisia vaalilinkkejä
Oikeusministeriön vaalisivusto
Väestörekisterikeskus
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Vaalirahoitusvalvonta
   
Muualla verkossa
Kansanvalta.fi
Otakantaa.fi
Valtikka.fi
Vallakas - kuntalaisen vaikuttamisopas
 
Linkkejä:
Eduskunta
Presidentti
Europarlamentti
Kaupunginvaltuusto

 

   

 

Kemin kaupunki,  Valtakatu 26, 94100 Kemi, Vaihde 016 - 259 111, Fax 016 - 259 220, kirjaamo@kemi.fi