Vihreä ja kestävä Kemi

Hankkeen tavoite

  • on luoda Kemin kaupungille kaupunkitasoinen monistettavissa oleva ympäristöpolitiikka ja - ohjelma
  • on saada Kemin kaupungin toimialat ja kaupungin sidosryhmät toimimaan johdonmukaisesti kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita noudattaen
  • on lisätä hankkeen myötä kaikkien toimijoiden tietämystä ympäristöystävällisistä ja ISO 14001:2015 –ympäristöstandardin mukaisista toimintatavoista.

Kaupunki edesauttaa tavoitteen saavuttamista luomalla hankintoihin ekologisia kriteereitä ja tuomalla vihreän ajattelumallin osaksi päätöksentekoprosessia ja ulottamalla toimintamallin kaupungin kaikkeen toimintaan. Kaupungin ylläpitämät palvelut ja tehtävät käydään toimialoittain läpi etsien ja kehittäen niihin parhaat mahdollisimman ekologiset käytännöt. Laadittavan ympäristöohjelman tuominen käytäntöön on olennainen keino toimintatapojen muuttamiseen kohti vähähiilisyyttä ja kestävää kehitystä.

Energiatehokkuussopimus

Kemin kaupunki liittyi kunta-alan energiatehokkuussopimusjärjestelmään helmikuussa 2008.
Kaupunginhallitus hyväksyi allekirjoitettavaksi Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kemin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen 14.2.2017, ja sopimus hyväksyttiin Työ- ja Elinkeinoministeriössä 2.3.2017.

Energiatehokkuussopimuksen keskeinen tavoite on 7,5 %:n säästö kaupungin omien toimintojen energiankulutuksessa kaudella 2017…2025. Energiatehokkuussopimustoiminnan taustalla oli toukokuussa 2006 voimaan tullut energiapalveludirektiivi, joka velvoitti julkisen sektorin toimimaan esimerkkinä energiansäästön edistämisessä.

Yhteystiedot

Nimike Nimi Puhelin Sähköposti
hankevastaava Eija Kinnunen 040 161 6590 eija.kinnunen@kemi.fi
hanketyöntekijä Sari Moisanen 040 587 7153 sari.moisanen@kemi.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall 0400 895 322 mika.gronvall@kemi.fi
sähköistysvastaava Jukka Kesonen 040 359 3400 jukka.kesonen@kemi.fi