Vihreä ja kestävä Kemi

Hankkeen tavoite ja rahoitus

  • on luoda Kemin kaupungille kaupunkitasoinen monistettavissa oleva ympäristöpolitiikka ja - ohjelma
  • on saada Kemin kaupungin toimialat ja kaupungin sidosryhmät toimimaan johdonmukaisesti kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita noudattaen
  • on lisätä hankkeen myötä kaikkien toimijoiden tietämystä ympäristöystävällisistä ja ISO 14001:2015 –ympäristöstandardin mukaisista toimintatavoista.

Kaupunki edesauttaa tavoitteen saavuttamista luomalla hankintoihin ekologisia kriteereitä ja tuomalla vihreän ajattelumallin osaksi päätöksentekoprosessia ja ulottamalla toimintamallin kaupungin kaikkeen toimintaan. Kaupungin ylläpitämät palvelut ja tehtävät käydään toimialoittain läpi etsien ja kehittäen niihin parhaat mahdollisimman ekologiset käytännöt. Laadittavan ympäristöohjelman tuominen käytäntöön on olennainen keino toimintatapojen muuttamiseen kohti vähähiilisyyttä ja kestävää kehitystä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 365 812 €, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 274 359 €. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on enintään 75 %.

Energiatehokkuussopimus

Kemin kaupunki liittyi kunta-alan energiatehokkuussopimusjärjestelmään helmikuussa 2008.
Kaupunginhallitus hyväksyi allekirjoitettavaksi Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kemin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen 14.2.2017, ja sopimus hyväksyttiin Työ- ja Elinkeinoministeriössä 2.3.2017.

Energiatehokkuussopimuksen keskeinen tavoite on 7,5 %:n säästö kaupungin omien toimintojen energiankulutuksessa kaudella 2017…2025. Energiatehokkuussopimustoiminnan taustalla oli toukokuussa 2006 voimaan tullut energiapalveludirektiivi, joka velvoitti julkisen sektorin toimimaan esimerkkinä energiansäästön edistämisessä.

ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti

Kemin kaupungille on myönnetty helmikuussa ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti seuraaville toimialoille ja seuraaviin kohteisiin:

Keskusvirasto: Kaupunginkanslia

Sivistystoimiala: Sauvosaaren koulu

Sosiaali- ja terveystoimiala: Sauvosaaren sairaalan lääkkeiden käsittely, Leipätehtaan toimintakeskus kehitysvammaisille

Tekninen toimiala: Konekeskus, keskusvarasto sekä yleinen energiatehokkuus

Sertifikaatin myönsi sertifiointilaitos Bureau Veritas Certification.

ISO 14001:2015 on kansainvälinen standardi, jonka nimen loppuosa kertoo viimeisimmän uudistamisvuoden (2015). Uudistus on vastannut kasvaviin ympäristöhaasteisiin, ja standardi painottaa aiempaa enemmän esimerkiksi strategisen suunnittelun, johtajuuden, ympäristönsuojelun tason ja elinkaariajattelun merkitystä. Ympäristöjärjestelmän perusperiaate eli PDCA-malli muodostuu sanoista plan, do, check, act eli suunnittele, tee, tarkista, toimi. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen malli.

Yhteystiedot

Nimike Nimi Puhelin Sähköposti
Projektipäällikkö Eija Kinnunen 040 161 6590 eija.kinnunen@kemi.fi
Hanketyöntekijä Senja Raappana 040 630 9439 senja.raappana@kemi.fi
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall 040 089 5322 mika.gronvall@kemi.fi
Sähköistysvastaava Jukka Kesonen 040 359 3400 jukka.kesonen@kemi.fi