Kotona asumista tukevat erilaiset tuki- ja hoivapalvelut. Palveluneuvonnasta saat ohjausta, tietoa ja apua niiden hankintaan. Lapin hyvinvointialue vastaa palvelujen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Ikääntyneiden palveluneuvonta palvelee puhelimitse arkisin kello 9–12.
Palveluneuvonta

Apuvälineet ja hoitotarvikkeet

Hoitotarvikkeet
Apuvälineet ja fysioterapia, Mehiläinen Länsi-Pohja

Ateriat ja ruokatarvikkeet

Ateria- ja kauppa-asiointi
Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna palvelusetelillä, palvelukuvaus

Avustaminen

Hyvinvointipysäkin esittely Lapin AMK:n sivuilla
Järjestöjen vapaaehtoispalveluna avustamista

Kotihoito

Etähoito Kemin kotihoidossa

Kotihoidon tukipalvelut

Siivousta palvelusetelillä

Lääkehoito

Lääkeannosjakelun tiedote
Lääkeannosjakeluapteekit
Lääkeannosjakelu ja valtakirja, Kemin I apteekki
Lääkeannosjakelu, Yliopiston apteekki

Kemin kaupungin kotihoidolla on käytössä Evondos lääkeannostelijoita. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan lääkehoidon toteutumista voidaan tukea lääkeannostelijan avulla. Kotihoito lataa kahden viikon välein asiakkaan lääkeannospussit Evondokseen. Kotihoito saa myös ilmoitukset laitteelta, mikäli lääkkeenotossa tapahtuu poikkeamia. Evondos on osa lääkehoidon toteutusta ja sen avulla voidaan vähentää pelkkää lääkkeenoton tarkistusta. Pelkän Evondoksen avulla lääkehoidon toteutus ei yksin onnistu, vaan asiakkaalla tulee olla siinätukena kotihoito ja koneellinen lääkeannosjakelu.

Omaishoito

Sijaisomaishoidon palveluseteli

Palveluasuminen

Palveluasuminen
Tietoa tehostetun palveluasumisen maksusta

Turvapalvelut

Turvapuhelintietoa
Turvapuhelinhakemus AddSecure
Turvapuhelinhakemus Novo

Yksityiset hoito- ja tukipalvelut

Ateria- ja kauppapalvelut
Hoito- ja hoivapalvelut
Siivous ja asiointi
Piha- ja lumityöt
Vuokra-asumista