Kotiin järjestettävien palvelujen tuella voit asua kotona mahdollisimman pitkään. Kotipalvelut liittyvät arkielämän toimintakyvyn ylläpitämiseen. Lapin hyvinvointialue vastaa palvelujen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Kotipalvelua annetaan sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn perusteella. Siihen voi oikeuttaa myös erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa vähintään kerran viikossa toimivaa. Tilapäinen palvelu voi olla yksittäisiä käyntejä tai ennalta tiedossa oleva jakso. Kotihoidon käynnit tai osa niistä voidaan toteuttaa etäkotihoitona VideoVisit palvelun avulla.
Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon hänen palvelunsa kirjataan. Eri palveluista muodostuu kokonaisuus, jonka avulla kotona asumista tuetaan.

Asiakkaaksi tulo

Kotikäynnillä tehdään arviointi asiakkaan toimintakyvystä, palvelujen tarpeesta sekä kokonaistilanteesta. Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa. Samalla ohjataan ja opastetaan sekä tarvittaessa myös järjestetään kotona asumista tukevia palveluja. Nämä palvelut kootaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Uudet asiakkaat kotihoidon piiriin tulevat aluksi määräaikaiselle, enintään 28 vuorokautta kestävälle arviointijaksolle. Jakson aikana asiakas saa kuntouttavaa apua ja tukea arkeensa kaupungin kotihoidon K-tiimiltä. Samalla arviointijakson jälkeistä avuntarvetta selvitetään ja suunnitellaan asiakkaan tarpeeseen vastaavat palvelut.

Kuntouttavan arviointijakson jälkeen mahdolliset kotihoidon palvelut jatkuvat joko yksityisen kotipalvelun tuottamina palvelusetelipalveluina tai kaupungin kotihoidon palveluina. Asiakkuus voi myös päättyä kuntouttavan arviointijakson aikana tai sen jälkeen. Mikäli asiakkuuden kriteerit eivät täyty ja henkilöllä on kuitenkin kotiavun tarvetta, ohjataan hänet yksityisten omakustanteisten palvelujen piiriin.

Kemin kotihoito tekee työtä tiimeissä. Tiimit ovat moniammatillisia. Se tarkoittaa, että niihin kuuluu sairaanhoitaja, lähihoitajia, fysioterapeutteja sekä hoiva-avustajia. Palvelusetelillä järjestetyn kotipalvelun kotisairaanhoitopalvelut tuottaa K-tiimi.
Alla olevasta kaaviosta näet miten asiakkuus kotihoidon palveluihin kulkee:
Asiakkaan polku

Kotihoidon tiimit ja aluerajat

  • K-Tiimi: Koko kaupungin alue.
    Vain uudet arviointijaksolla olevat asiakkaat ja palveluseteliasiakkaat kotisairaanhoidon osalta.
  • Eteläinen kotihoito E1: Keskusta, Sauvosaari Kauppakadusta etelään lukuun ottamatta Pruntsia (Kauppakatu 26–28) ja Tammenlehvää (Sankarikatu 12).
  • Eteläinen kotihoito E3: Syväkangas, Takajärvi, Oklaholma, Siikakangas, Ritikka, Kittilänjärvi, Tervaharju, Junko, Peurasaari, Haukkari, Järppi, Nälli, Hepola, Rytikari, Ajos, Marostenmäki.
  • Pohjoinen kotihoito P1: Keskusta Kauppakadusta pohjoiseen sekä Pruntsi (Kauppakatu 26–28) ja Tammenlehvä (Sankarikatu 12), Ruutinranta junarataan saakka, Koivuharjunkadun länsipuoli sekä Haapalankatu.
  • Pohjoinen kotihoito P3: Pohjoinen alue junanradasta pohjoiseen, Marttala, Tapaninkatu, Mäntylä, Koivuharjunkadun itäpuoli lukuun ottamatta Haapalankatua. Kivikko, Karihaara, Paattio, Vainio, Lautiosaari, Ristikangas, Elijärvi, Kivikangas, Nauska, Pajusaari, Kuivanuoro, Sotisaari.