Omaishoidontukea voi saada henkilö, joka hoitaa ja huolehtii kotona vanhuksesta, vammaisesta tai sairaasta läheisestä.

Hyvinvointialueelle siirryttäessä yhtenäistetään omaishoidontuen käytäntöjä.
Siirtymisestä aiheutuu muutoksia esimerkiksi korvausten maksuun.
Omaishoidontuen maksaminen 16.11.2022

Hakeminen

Iäkkäiden omaishoidontukea haetaan
hakemuksella.
Hakemus palautetaan

Ikääntyneiden palvelut, Kemin toimipiste
Sauvosaarenkatu 25
94100 Kemi

Lasten ja alle 65-vuotiaiden omaishoidontukea tai vaikeavammaisten
tai pitkäaikaissairaiden palveluita haetaan vammaispalveluhakemuksella
Vammaispalveluhakemus

Hakemus palautetaan
Vammaispalvelut, Kemin toimipiste
Valtakatu 26, 1-kerros
94100 Kemi

Yhteinen sopimus

Omaishoidontuesta laaditaan hyvinvointialueen ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus. Siihen liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidontuki ei ole tarkoitettu korvaamaan sairaudesta tai vammasta aiheutuvia kustannuksia. Näitä varten ovat Kelan eläkettä saavan hoitotuki ja vammaistuki.

Omaishoidontukeen eivät oikeuta pelkästään asiointiin ja kodinhoitoon tarvittava apu.

Omaishoitoa tukevat palvelut

Omaishoitoa tukevista palveluista sovitaan omaishoidon toimeksiantosopimuksessa. Näitä ovat esimerkiksi omaishoidon vapaan järjestäminen lyhytaikaishoidossa, perhehoidossa tai sijaishoitajan järjestäminen kotiin.

Omaishoidon ilmoitukset

Omaishoidon tulostettava kuukausi-ilmoitus

Paperinen omaishoidon kuukausi-ilmoitus palautetaan:

Ikääntyneiden palvelut, Kemin toimipiste
Sauvosaarenkatu 25
94100 Kemi