Tukipalvelu edistää vanhusten, vammaisten ja sairaiden itsenäistä selviytymistä ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäisee muiden sosiaalipalvelujen tarvetta.

Perusteet

Kylvetyspalvelu on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja sairaille, joilla on kotonaan puutteelliset sauna- ja pesutilat sekä tarvetta pesuapuun. Pelkkä saunan tarve ei ole riittävä peruste. Kylvetyspalvelu järjestetään Keskustan palvelukeskuksessa keskiviikkoisin. Saunapalvelupäivä suunnitellaan ja ajat sovitaan etukäteen.

Hakeminen ja päätös palvelusta

Kylvetyspalveluhakemus löytyy Lapin hyvinvointialueen sivuilta. Hakemus palautetaan Ikäihmisten palveluntarpeen arviointiin, jossa päätös palvelusta tehdään. Mikäli päätös on myönteinen, olemme yhteydessä hakijaan tai tämän yhteyshenkilöön ja sovitaan tarkemmin järjestelyistä.

Matkajärjestelyt

Kylvetys-/saunapalveluun voi tulla omalla kyydillä tai käyttää palveluliikennettä. Palveluliikenteessä peritään kuljetusmaksu, joka on linja-autotaksan mukainen. Palvelulinjan maksuvälineenä käyvät myös Matkahuollon sarjakortit. Pelkkä saunassa käynnin tarve ei riitä perusteluksi palvelun myöntämiselle.
Kun asiakas on saanut myönteisen päätöksen, häneen ollaan yhteydessä ja sovitaan tarkemmat järjestelyt.

Maksut

Kylvetyspalvelu maksaa 11,35 euroa kerta. Maksu sisältää avustamisen pesussa, mahdollisuuden saunaan ja pukemisavun sekä pullakahvit.
Matkan asiakas maksaa itse, vaikka kuljetukset järjestää kotihoito. Matkan voi maksaa rahalla tai Matkahuollon sarjakortilla.

Vaihtoehtona palveluseteli pesuapuun

Mikäli henkilö täyttää säännöllisen kotihoidon asiakkuuskriteerit,
on pesuapu mahdollista järjestään säännöllisenä kotipalveluna, esimerkiksi palvelustelillä. Tällöin palvelu voidaan myöntää asiakkaan kotona tapahtuvaan avustamiseen pesutilanteessa.