Perheneuvola auttaa kasvatukseen, kehitykseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä ongelmissa. Soita tai tule keskustelemaan, kun tuntuu siltä, että tuki ja apu olisivat tarpeen. Tavallisimpia yhteydenoton syitä ovat ihmissuhdevaikeudet, parisuhteen ongelmat, elämänkriisit sekä lasten ja nuorten kehitykseen tai koulunkäyntiin liittyvät huolet.

Perheneuvolan ajanvaraus- ja päivystyspuhelin vastaa tiistaisin ja torstaisin kello 10–12. Yhteyttä voit ottaa myös alla olevan linkin kautta.

Useita tapaamisia ja testejäkin

Ensimmäiseen tapaamiseen kutsutaan tavallisesti koko perhe. Mukaan voidaan pyytää asiakkaiden suostumuksella – huolenaiheesta riippuen – myös päivähoidon, neuvolan tai koulun henkilöstöä. Tavoitteena on saada mahdollisimman monipuolinen tieto tilanteesta ja siihen liittyvistä tekijöistä.

Työtapoina voivat olla tutkimukset, ohjaus ja neuvonta, perheasioiden sovittelu, erilaiset terapiamuodot sekä verkostokokousten käyttö. Asiantuntija-apua annetaan koulutuksen, konsultaation ja työnohjauksen keinoin.

Tutkimuskäyntejä tarvitaan useita. Perheenjäseniä saatetaan tavata eri kokoonpanoissa yhdessä tai erikseen. Lasten ja nuorten tutkimuksissa käytetään usein myös psykologisia testejä.

Asiakkaita tavataan perheneuvolan ulkopuolellakin, esimerkiksi terveyskeskuksessa, neuvolassa, päiväkodilla tai koulussa. Tarvittaessa käydään asiakkaan kotona.

Palvelut ovat maksuttomia

Perheneuvolan palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakkaita koskevia tietoja ei anneta ulkopuolisille ilman lupaa.

Kukaan ei voi ratkaista ongelmia toisen puolesta. Oma halu ja valmius muutoksiin ja uuden etsimiseen ovat keskeisiä. Asiakkaiden ja perheneuvolan yhteistyöllä pyritään ongelmatilanteen parempaan ymmärtämiseen, etsitään siihen uusia näkökulmia ja tuetaan omien ratkaisuvaihtoehtojen löytämistä.

Perheasioiden sovittelu

Avioliittolaissa säädetty sosiaalipalvelu on käytettävissä, kun pari on päättänyt erota tai on jo eronnut. Sovittelussa keskiössä on erityisesti lapsen hyvinvointi. Vaikka parisuhde päättyy, yhteinen vanhemmuus jatkuu.

Perheasioiden sovittelua voi pyytää perheneuvolasta. Puolueeton sovittelija on koulutettu tehtäväänsä. Hän ei tee päätöksiä kenenkään puolesta vaan auttaa ja tukee toimivien ratkaisujen löytämisessä. Sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta.

Ensin vanhemmat tapaavat sovittelijoita erikseen ja pohtivat, mistä asioista he haluavat sopia ja onko sovittelulle estettä. Yhteistapaamisissa vanhemmat neuvottelevat ja hakevat ratkaisuja lapsen asioihin ja arjen käytäntöihin. Sovittelun päätteeksi vanhemmat tekevät lasten asioista keskinäisen sopimuksen, jonka he voivat vahvistaa lastenvalvojan luona, jos haluavat.

Mahdollisessa jälkitapaamisessa katsotaan, miten sopimukset ovat toimineet, ja keskitytään vanhemmuuden tukemiseen.