Perhesosiaalityö tukee ja ohjaa perheitä ja lapsia erityisesti elämän erilaisissa kriisitilanteissa.

Perhesosiaalityön asiakkuuteen tullaan yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen kautta. Ilmoituksen tai yhteydenoton voi tehdä perhe itse, läheiset, muu henkilö tai viranomainen, jolla on herännyt perheen tai lapsen tilanteesta huoli.

Asiakkuuden alkaessa lapsen ja perheen tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan palvelutarpeen arviolla, joka tehdään yhteistyössä perheen ja tarvittavien verkostojen kanssa. Perhesosiaalityön käytössä olevien tukitoimien avulla perheen arkeen tarjotaan tukea perheohjauksen, perhetyön ja perhearvioinnin sekä lapsiperheiden kotipalvelun, tukiperheen tai tukihenkilötoiminnan avulla.

Perheiden asioissa työskennellään ja perhettä tuetaan moniammatillisen verkoston kanssa, jonka järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) pykälässä 41.