Perhetyön tavoitteena on tukea vanhemmuutta, ohjata lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä kodin arjen hallinnassa.

Perhetyö vahvistaa perheen toimintakykyä ja vuorovaikutustaitoja ja tarvittaessa laajentaa perheen sosiaalista verkostoa. Tavoitteena on tarjota lapsiperheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ammattilaisen huomattua perheen tuen tarve.  Perhetyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista työtä perheen kotona ja arjessa.

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jota säätelee sosiaalihuoltolain 1301/2014 pykälä 18. Päätöksen perhetyön myöntämisestä tekee sosiaalityöntekijä. Perhetyö tukee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä.

Valvotut tapaamiset ja vaihdot 

Kemissä valvotut ja tuetut tapaamiset sekä vaihdot järjestetään Jukolan piharakennuksessa osoitteessa Nahkurinkatu 17.

Jukolan piharakennus syksyllä 2022. KUVA: SAARA KAARNALINNA