Tukiperheessä puuhataan ihan tavallisia arkipäivän asioita. Toiminnan tavoitteena on auttaa lasta ja hänen perhettään hankalassa elämäntilanteessa.

Tukiperhetoiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista apua lapsiperheille. Sitä säätelevät sosiaalihuolto- ja lastensuojelulait. Tukiperhettä lähdetään etsimään sosiaalityöntekijän suosituksesta esimerkiksi, jos

  • perheen omat läheisverkostot eivät riitä tilanteessa, jossa vanhemman tai vanhempien omat voimavarat ovat vähissä,
  • yksinhuoltaja kaipaa välillä levähdystaukoa tai äidin tai isän mallia lapselle,
  • vanhemmat kaipaavat aikaa parisuhteelle,
  • vanhemmat toivovat lapselle varamummoa ja -pappaa,
  • vanhemmilla on haasteita lapsen kasvatuksessa,
  • perheen erityislapsi vie paljon aikaa ja huomiota, jolloin sisarukset kaipaavat omaa aikaa vanhempien kanssa,
  • perheen elämäntilanne on kuormittunut psyykkisen tai somaattisen sairauden vuoksi.

Tukiperheen tärkein tehtävä on tarjota lapselle tavallista ja turvallista arkea. Näin toiminta vahvistaa ja edistää lapsen myönteistä kehitystä.

Kuka voi ryhtyä tukiperheeksi?

Tukiperhe voi olla yksinasuva, pariskunta tai lapsiperhe. Apua voi tarjota vanha tai nuori, kaupungissa tai maaseudulla elävä. Tärkeää on, että

  • elämäntilanne on vakaa,
  • perheenjäsenten keskinäiset suhteet ovat kunnossa,
  • päätös ryhtyä tukiperheeksi on koko perheen yhteinen,
  • perheellä on voimavaroja ja aikaa tukiperheenä toimimiseen.

Tukiperheeksi haluavalta edellytetään valmennukseen osallistumista sekä halua sitoutua lapsen ja hänen perheensä tukemiseen vähintään vuodeksi. Kestävä ja onnistunut toiminta muodostuu hyvästä yhteistyöstä tukiperheen, lapsen vanhempien sekä perheen sosiaalityöntekijän välillä.

Kunnan järjestämä tukiperhekoulutus kestää kaksi päivää. Kemin kaupunki maksaa tukiperheille korvauksen. Vaikka kyse on vapaaehtoistoiminnasta, siinä noudatetaan vaitiolovelvollisuutta.

Lapsi käy tukiperheen luona sovitusti ja säännöllisesti, yleensä viikonlopun kerran kuukaudessa.

Uusille tukiperheille on jatkuvasti tarvetta. Jos kiinnostuit, täytä oheinen lomake!