Huolehtii ja vastaa

 • päätöksenteon tuesta
 • hallinnon muusta tuesta
 • suhdetoiminnasta, tiedottamisesta, markkinoinnista ja kansainvälisistä asioista
 • omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta

Kaupunginkanslian henkilöstö

Kansliajohtaja Jukka Vilén
Kansliajohtaja Jukka Vilén. KUVA: JANICA KARASTI

Kansliajohtajan keskeiset tehtävät

 • yleishallinnon johtaminen ja kehittäminen
 • hyvän johtamis- ja hallintotavan kehittäminen yhteistyössä toimialajohtajien kanssa
 • kuntademokratian kehittäminen ja osallisuuden edistäminen
 • kaupungin viestinnän ja markkinoinnin johtaminen ja koordinointi
 • kaupungin kehittämisen johtaminen strategian mukaisesti sekä kehittämiseen liittyvästä koordinoinnista vastaaminen yhteistyössä toimialajohtajien kanssa

Hallintosihteerien keskeiset tehtävät

Anutiina Tervonen-Aho

 • kaupunginvaltuuston esityslistat, pöytäkirjat ja päätösten toimeenpanot
 • ansionmenetyskorvaukset

Heli Oittinen

 • kaupunginhallituksen ja konsernijaoston esityslistat, pöytäkirjat ja päätösten toimeenpanot
 • luottamustoimitiedot
 • Dynasty-tiedonhallintajärjestelmän pääkäyttäjä