Huolehtii ja vastaa:

 • päätöksenteon tuesta
 • hallinnon muusta tuesta
 • suhdetoiminnasta, tiedottamisesta, markkinoinnista ja kansainvälisistä asioista
 • omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta

Kaupunginkanslian päällikkönä toimii hallinto-ja kehitysjohtaja Jukka Vilén.

Hallinto-ja kehitysjohtaja Jukka Vilén.
Hallinto-ja kehitysjohtaja Jukka Vilén. Kuva: Nina Susi.

Hallinto-ja kehitysjohtajan keskeiset tehtävät

 • yleishallinnon johtaminen ja kehittäminen
 • hyvän johtamis- ja hallintotavan kehittäminen yhteistyössä toimialajohtajien kanssa
 • kuntademokratian kehittäminen ja osallisuuden edistäminen
 • kaupungin viestinnän ja markkinoinnin johtaminen ja koordinointi
 • kaupungin kehittämisen johtaminen strategian mukaisesti sekä kehittämiseen liittyvästä koordinoinnista vastaaminen yhteistyössä toimialajohtajien kanssa

Kaupunginkanslian henkilöstö

Hallintosihteeri Henna Kortelainen

 • kaupunginhallituksen ja konsernijaoston esityslistat, pöytäkirjat ja päätösten toimeenpanot
 • luottamustoimitiedot
 • Dynasty-tiedonhallintajärjestelmän pääkäyttäjä

Hallintosihteeri Anutiina Tervonen-Aho

 • kaupunginvaltuuston esityslistat, pöytäkirjat ja päätösten toimeenpanot
 • kaupunginjohtajan sihteeritehtävät
 • ansionmenetyskorvaukset

Arkistosihteeri Tuula Torvikoski

 • kaupungin arkistotoimen ja arkistonmuodostuksen johtaminen ja kehittäminen sekä arkistoalasta tiedottaminen
 • tietopalvelut kaupunginarkiston aineiston osalta
 • sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittäminen

Toimistonhoitaja Leila Suomela

 • kaupunginkanslian kirjaamon hoito
 • kaupungin virallisen ilmoitustaulun hoito
 • tietopalvelut valtuuston ja hallituksen toimialaan kuuluvista asioista ja päätöksistä

Toimistosihteeri Pauliina Juustovaara

 • kokouspalkkiot ja laskutus
 • internet ja intranet sivujen päivitys