Yksikön tehtäviin kuuluvat

 • kaupunkiorganisaation sisäinen lainopillinen neuvonta ja oikeudellinen edunvalvonta sekä asiantuntijapalvelujen tuottaminen
 • vakuutusasiat
 • pysäköinninvalvonta

Kaupunginlakimiehen keskeiset tehtävät

 • yksityishenkilön tai yrityksen velkajärjestelyn tai siihen tehtävien muutosten hyväksyminen, mikäli järjestelyyn ei liity kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita
 • pysäköinninvalvonnan oikaisuvaatimusten ratkaiseminen
 • vahingonkorvauksista päättäminen
 • kaupungin julkisen hankintatoiminnan ja kilpailutuksen kehittäminen, neuvonta ja strateginen johtaminen

Hallintosihteerin keskeiset tehtävät

 • vakuutusasiantuntijana toiminen: Kemin kaupungin vakuutusturvasta vastaaminen, koordinointi, neuvonta, ohjeistus sekä kouluttaminen.
 • lakiyksikön ja kaupunginkanslian taloushallinto
 • vaaliasiantuntijana toimiminen
 • ulkoinen ja sisäinen viestintä
 • riskienhallinnan ja valmiussuunnittelun tehtävät
 • tarkastuslautakunnan sihteeri
 • poikkeusolojen johtoryhmän sihteeri

Vahingonkorvauskäsittely

Kemin kaupunki vastaa tietyissä tapauksissa vahingoista, jotka aiheutuvat ajoneuvoille liikenneväylän huonosta kunnosta, katu- tai puistopuun tai liikennemerkin kaatumisesta, taikka liukastumisesta tai kaatumisesta kaupungin kunnossapidossa olevalla liikenneväylällä.

Vahingon kärsineen tulee täyttää sähköinen vahingonkorvauslomake. Korvaushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on kuusi (6) kuukautta. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella.

Seuraavat liitteet voidaan toimittaa osoitteeseen lakiasiat@kemi.fi

 • Omaisuusvahingoissa tulee liittää mahdollisuuksien mukaan kuvat tapahtumapaikasta ja aiheutuneesta vahingosta.
 • Henkilövahingoissa tulee liittää mahdollisuuksien mukaan kuva tapahtumapaikasta.
 • Liitteeksi EI tule liittää terveystietoja sisältäviä asiakirjoja, kuten lääkärinlausuntoja. Säilytä nämä asiakirjat itselläsi, ne pyydetään tarvittaessa erikseen. Henkilövahinkojen korvausvaatimuksista kaupunki pyytää aina oman vakuutusyhtiönsä lausunnon. Korvauspäätös lähetetään hakijalle kirjallisena.