Yksikön tehtäviin kuuluvat

 • kaupunkiorganisaation sisäinen lainopillinen neuvonta ja oikeudellinen edunvalvonta sekä asiantuntijapalvelujen tuottaminen
 • vakuutusasiat
 • pysäköinninvalvonta

Kaupunginlakimiehen keskeiset tehtävät

 • sopimusjuridiikka ja sopimushallinnan kehittäminen
 • päätösten laillisuusvalvonta
 • riskienhallinnan ja valmiussuunnittelun koordinointi ja kehittäminen
 • pysäköinninvalvonnan viranomaistehtävät
 • vireillä olevien tuomioistuinprosessien läpivienti

Hallintosihteerin keskeiset tehtävät

 • vakuutusasioiden koordinointi, neuvonta ja ohjeistus
 • lakiasiainyksikön ja kaupunginkanslian taloushallinto
 • kaupunginkanslian hankintoihin ja kilpailuttamiseen liittyvät tehtävät ja niiden valmistelu
 • riskienhallinnan ja valmiussuunnittelun toimistotehtävät
 • tarkastuslautakunnan sihteeri
 • poikkeusolojen johtoryhmän sihteeri