Sosiaali- ja terveystoimiala toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa. Toimialan päällikkönä on sosiaali- ja terveystoimenjohtaja.

Sosiaali- ja terveystoimiala vastaa

Sosiaali- ja terveystoimiala huolehtii lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sen jaoston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä niiden hallintopalveluista. Lisäksi se huolehtii oman toimialansa henkilöstöpalveluista, talouden ja hallinnon palveluista, toimintojen kokonaisohjauksesta sekä yhteisyrityksen ja erikoishoidon ostopalveluista.