Tekninen toimiala toimii teknisen lautakunnan sekä ympäristöjaoston alaisuudessa. Teknistä toimialaa johtaa tekninen johtaja.

Tekninen toimiala vastaa

Tekninen toimiala huolehtii lisäksi teknisen lautakunnan sekä ympäristöjaoston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä niiden hallintopalveluista. Teknisen toimialan tehtävänä on fyysisten edellytysten luominen asumiselle ja elinkeinoelämälle sekä omalle palvelutuotannolle Kemissä.