Tekninen toimiala toimii teknisen lautakunnan sekä ympäristöjaoston alaisuudessa. Teknistä toimialaa johtaa tekninen johtaja.

Tekninen toimiala vastaa

  • kaavoituksesta, maankäytöstä ja suunnittelusta
  • yhdyskuntatekniikasta
  • viranomaispalveluista
  • kiinteistönpidosta
  • rakennusvalvonnasta
  • ympäristönsuojelusta

Tekninen toimiala huolehtii lisäksi teknisen lautakunnan sekä ympäristöjaoston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä niiden hallintopalveluista. Teknisen toimialan tehtävänä on fyysisten edellytysten luominen asumiselle ja elinkeinoelämälle sekä omalle palvelutuotannolle Kemissä.