Ympäristötoimiala toimii teknisen lautakunnan sekä ympäristöjaoston alaisuudessa. Ympäristötoimialaa johtaa ympäristötoimialan johtaja.

Ympäristötoimiala vastaa

Ympäristötoimiala huolehtii lisäksi ympäristölautakunnan sekä ympäristöjaoston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä niiden hallintopalveluista. Ympäristötoimialan tehtävänä on fyysisten edellytysten luominen asumiselle ja elinkeinoelämälle sekä omalle palvelutuotannolle Kemissä.