Tee aloite kaupungille kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa tai vapaamuotoisesti ja toimita se kaupungin kirjaamoon. Lakiasioihin voi vaikuttaa tekemällä kansalaisaloitteen ja otakantaa.fi-palvelussa on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin jo valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa.

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista, asia otetaan valtuuston käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa. Viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

Osallistava budjetointi

Kemin kaupunki on vuodesta 2015 lähtien pyytänyt kaupunkilaisilta ehdotuksia siitä, kuinka he käyttäisivät 30 000 euroa. Ehdotuksia on otettu vastaan otakantaa.fi-palvelussa heti alkuvuodesta.

Eniten kannatusta saaneista ehdotuksista kaupunginhallitus on valinnut toteutettavaksi hankkeen. Näitä ovat olleet muun muassa lasten pääsy Lumilinnaan, torikojut, kuntoiluportaat sekä leikkilaiva sisäsatamaan.