Tee aloite kaupungille alla olevalla lomakkeella, kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa tai vapaamuotoisesti ja toimita se kaupungin kirjaamoon. Lakiasioihin voi vaikuttaa tekemällä kansalaisaloitteen ja otakantaa.fi-palvelussa on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin jo valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa.

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista, asia otetaan valtuuston käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa. Viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

Aloitelomake

  • Tee kaupungille aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite toimitetaan kaupungin kirjaamoon ja tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
  • Aloitteen tekijä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.