Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeen tavoitteena on koko kaupungin kattava ympäristöpolitiikka ja -ohjelma. Hanke kattaa kaikki toimialat ja sidosryhmät.
Rivissä kolme logoa, hankkeen rahoittajat.
Vihreä ja kestävä Kemi -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionista ja Lapin liitosta.

Kemi sitoutui kaupunginvaltuuston päätöksellä joulukuussa 2017 Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030).

Vuonna 2018 kaupunki teki kansallisen yhteiskuntasitoumuksen. Sitoumus 2050:n mukaisesti lupasimme vähentää muovin käyttöä ja lisätä sen kierrättämistä.

Vihreä ja kestävä Kemi -toimintamalli sisältyy myös kaupunkistrategiaan. Sitoumuksien ja strategian viemiseksi käytäntöön aloitettiin kesäkuussa 2018 Vihreä ja kestävä Kemi –hanke.

makeavesikanavaa
Makeavesikanavan eli Vähä Ruonaojan vartta kesäkuun 2019 alussa. Etualalla rentukoita. KUVA: PENTTI KORPELA

Hankkeen tavoitteena on

  • luoda Kemin kaupungille monistettavissa oleva ympäristöpolitiikka ja -ohjelma,
  • saada Kemin kaupungin toimialat ja sidosryhmät toimimaan kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita noudattaen,
  • lisätä tietämystä ympäristöystävällisistä ja ISO 14001:2015 -ympäristöstandardin mukaisista toimintatavoista.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat  365 812 euroa, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 274 359 euroa. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on enintään 75 prosenttia. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2018–28.2.2021.