Vihreä ja kestävä Kemi –hanke vauhditti Kemin kestävää kehitystä erityisesti ympäristönäkökulmasta.
Rivissä kolme logoa, hankkeen rahoittajat.
Vihreä ja kestävä Kemi -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionista ja Lapin liitosta.

Kemi sitoutui kaupunginvaltuuston päätöksellä joulukuussa 2017 Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin, Agenda 2030.

Vuonna 2018 kaupunki teki kansallisen yhteiskuntasitoumuksen: Sitoumus 2050:n mukaisesti kaupunki lupasi vähentää muovin käyttöä ja lisätä sen kierrättämistä.

Vihreä ja kestävä Kemi -toimintamalli sisältyy myös kaupunkistrategiaan. Sitoumuksia ja strategiaa on viety käytäntöön Vihreä ja kestävä Kemi –hankkeen vauhdittamana.

makeavesikanavaa
Makeavesikanavan eli Vähä Ruonaojan vartta kesäkuun 2019 alussa. Etualalla rentukoita. KUVA: PENTTI KORPELA

Hankkeen tavoitteet saavutettiin:
• Kemin kaupungille on luotu ympäristöpolitiikka ja -ohjelma
• Kemin kaupungin toimialat ja sidosryhmät on saatu enenevässä määrin toimimaan kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita noudattaen
• ISO 14001:2015 –ympäristösertifikaatti on Kemin kaupungin 18 kohteella

Lisäksi Kemi liittyi Hiilineutraalit kunnat (Hinku) –verkostoon lokakuussa 2020 kaupunginvaltuuston päätöksellä.

ISO-sertifikaatit edellyttävät toimintojen jatkuvaa parantamista. Sertifiointiauditoinnit tehdään vuosittain ja sertifioitavien kohteiden lukumäärää laajennetaan jatkossa resurssien mukaan. ISO- ja Hinku-toimintaa sekä muita kestävän kehityksen toimia koordinoi hankkeen päätyttyä hankkeen projektipäällikkö osa-aikaisesti.

Hanke toteutettiin suunniteltujen kustannusten rajoissa: kokonaiskustannusarvio oli 365 812 euroa, josta Lapin liitto myönsi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 274 359 euroa eli 75 %, Kemin kaupungin omarahoitusosuus oli 25 %.